Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Internetgebruik voor bepaalde netwerktoepassingen blokkeren

Met het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box kun je niet alleen internettoegang beperken qua tijd, maar ook het internetgebruik volledig blokkeren voor bepaalde toepassingen (bijvoorbeeld onlinegames). Door middel van toegangsprofielen kun je bepalen welk verbod geldt voor welk apparaat.

Belangrijk:Om een geblokkeerde internettoegang te omzeilen, wijken sommige toepassingen (bijvoorbeeld TeamViewer, Messenger) uit naar poorten die ook worden gebruikt om op internet te surfen. De FRITZ!Box kan de internettoegang echter niet alleen blokkeren vanwege een dergelijke toepassing. Blokkeer in plaats daarvan de internettoegang voor het betreffende apparaat of configureer hierop een firewall.

Voorwaarden/beperkingen

 • Er kunnen alleen toepassingen worden geblokkeerd die uitsluitend gebruikmaken van de protocollen TCP en UDP.
 • Het is niet mogelijk om toepassingen te blokkeren als de FRITZ!Box de internetverbinding van een andere router gebruikt. In dit geval moet je het internetgebruik reguleren in de andere router.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

 1. Bepaal welke poorten en IP-protocollen de toepassing gebruikt. Informatie hierover krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

  Opmerking:Een niet-bindend overzicht van de poorten die veel toepassingen gebruiken vind je op de website www.portforward.com.

2 Netwerktoepassing toevoegen

Om het internetgebruik van bepaalde toepassingen te blokkeren, configureer je in de FRITZ!Box eerst regels voor de poorten en protocollen die de toepassing gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Lists".
 4. Klik bij "Network Applications" op de knop "Add Network Application". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.

  Opmerking:In de FRITZ!Box zijn al enkele toepassingen geconfigureerd. Je kunt deze desgewenst wijzigen via de knop (Bewerken).

 5. Voer in het invoerveld "Network application" de naam in van de toepassing.
 6. Klik op de knop "New Protocol".
 7. Selecteer het protocol dat de toepassing gebruikt om gegevens op het internet te versturen.
 8. Als je TCP of UDP hebt geselecteerd, voer je de bron- en bestemmingspoort(en) (Source port en Destination port) in, waarover de verbinding tot stand wordt gebracht.
 9. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 10. Als de toepassing gebruikmaakt van verschillende protocollen en/of poorten, herhaal dan hiervoor de stappen 6. - 9.

  Voorbeeld:
  Om bijvoorbeeld het PlayStation-spel FIFA 2022 als netwerktoepassing te configureren in de FRITZ!Box, is het noodzakelijk om negen verschillende regels te definiëren:

 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Netwerktoepassing in toegangsprofielen blokkeren

Blokkeer de toepassingen in alle toegangsprofielen waarvan je het internetgebruik wilt reguleren:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles".
 4. Klik naast het toegangsprofiel in kwestie op de knop (Bewerken).
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Block network application" de toepassingen die je wilt blokkeren. Als de vervolgkeuzelijst niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 6. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

De toepassing is nu geblokkeerd. Start de FRITZ!Box opnieuw op, zodat de filter ook wordt toegepast op apparaten die tijdens de configuratie toegang hebben tot internet.

4 Aanvullende beveiligingsinstellingen toepassen

Wachtwoordbeveiliging voor de FRITZ!Box configureren

Beveilig de toegang tot de FRITZ!Box met een wachtwoord om te voorkomen dat onbevoegden zich aanmelden bij de FRITZ!Box en de instellingen ervan kunnen wijzigen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op het tabblad "Login to the Home Network".
 4. Als iedere gebruiker een individueel wachtwoord moet gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel dan de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" in.
  • Als alle gebruikers een gezamenlijk wachtwoord moeten gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel dan de optie "Login with the FRITZ!Box password" in en voer een wachtwoord in voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Toegangsprofiel "Standard" wijzigen

Om te voorkomen dat de internetfilter omzeild kan worden door nieuwe apparaten in het thuisnetwerk, moet je het internetgebruik blokkeren voor het toegangsprofiel "Standard":

Opmerking:Het profiel "Standard" betreft alle apparaten in het thuisnetwerk waaraan geen afzonderlijk toegangsprofiel is toegewezen en wordt automatisch toegewezen aan nieuwe apparaten in het thuisnetwerk.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens bij het profiel "Standard" op de knop (Bewerken).
 4. Schakel bij "Time Limit" de optie "never" in.
 5. Schakel de optie "Use of guest access blocked" in.
 6. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.