Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Regelmatige onderbrekingen van de DSL-verbinding

De DSL-verbinding van de FRITZ!Box wordt regelmatig onderbroken en de Power-led knippert? ✔ Zo los je het probleem op.

De DSL-verbinding tussen de FRITZ!Box en de centrale van de DSL-provider wordt meerdere malen per dag onderbroken. Gedurende deze tijd knippert de Power-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht.

Bij DSL-aansluitingen met een extra analoge telefoonaansluiting treedt dit probleem mogelijk bijzonder vaak op als een oproep aan het vaste nummer wordt aangenomen of een gesprek via de analoge telefoonaansluiting tot stand wordt gebracht.

In de Event Log van de FRITZ!Box wordt de volgende foutmelding weergegeven:

"DSL not responding (no DSL synchronization)
DSL synchronization starting (training)"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de DSL-verbinding hangt voornamelijk af van de lengte en de kwaliteit van de toegangslijn. Fouten in de bekabeling of problemen met de centrale (DSLAM) van de internetprovider kunnen ook van invloed zijn.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de gebeurtenissen die worden weergegeven, ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad of dat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden voordat de fout is opgetreden, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden nadat de fout is opgetreden, voer je de maatregelen uit in onze handleiding FRITZ!Box start af en toe opnieuw op.

2 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling zijn vaak moeilijk te herkennen en blijven lang onopgemerkt. Controleer daarom de bekabeling in huis:

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt op een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder dan de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische accessoires (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Verzeker je ervan dat de FRITZ!Box op de juiste wijze is verbonden met de DSL-aansluiting. Uitgebreide informatie vind je in de korte handleiding die met de FRITZ!Box is meegeleverd en in het handboek.

3 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente DSL-techniek die wordt gebruikt in de DSL-centrales van de DSL-providers:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

4 Interferentieweerstand verhogen

Verhoog de storingsongevoeligheid van de DSL-verbinding, zodat de DSL-verbinding bij kortstondige storingen van de DSL-aansluiting niet meer of minder vaak wordt onderbroken:

Opmerking:Door de storingsongevoeligheid van de DSL-verbinding te verhogen kan de doorvoercapaciteit van de DSL-verbinding enigszins worden verlaagd.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Interference Resistance" ("Line Settings"). Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Zet de schuifregelaar "Intended signal-to-noise ratio" een stap verder richting "maximum stability".

  Belangrijk:Als de regelaar te ver richting "maximum stability" wordt verschoven, kan mogelijk geen DSL-verbinding meer tot stand worden gebracht. Selecteer daarom niet meteen de instelling "maximum stability", maar bepaal de optimale instelling voor je DSL-aansluiting door de regelaar stapsgewijs te verplaatsen.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Als de DSL-verbinding nog steeds afbreekt, herhaal je de stappen 4 - 6, totdat de DSL-verbinding stabiel is.

5 DSL-aansluiting controleren

Mogelijk is er een storing op je DSL-aansluiting. Omdat het controleren van de aansluiting door de DSL-provider lang kan duren, daarbij kosten kunnen ontstaan en uit onze ervaringen blijkt dat DSL-aansluitingen vaak storingen vertonen hoewel deze al door de provider zijn gecontroleerd, ga je als volgt te werk:

 1. Koppel de FRITZ!Box los van de DSL-aansluiting.
 2. Sluit een andere DSL-modem op de DSL-aansluiting aan.
 3. Test of de DSL-verbinding met deze DSL-modem stabiel blijft.
 4. Als de verbinding nog steeds afbreekt, laat dan je aansluiting door je provider controleren. Er is een storing op de DSL-aansluiting.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!