Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Telefoon gaat niet over tijdens de configuratie in de gebruikersinterface

Tijdens het configureren van een telefoon in de gebruikersinterface onder "Telephony > Telephony Devices > Configure New Device" controleert de FRITZ!Box of de telefoon correct is aangesloten. Nadat je de poort hebt geselecteerd waarmee de telefoon is verbonden, wordt de vraag "Is the telephone ringing?" weergegeven. De telefoon gaat echter niet over en je kunt de configuratie niet voortzetten.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Telefoon rechtstreeks op de FRITZ!Box aansluiten

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale die is verbonden met de FRITZ!Box:

  1. Koppel de telefoon los van de telefooncentrale en sluit de telefoon rechtstreeks aan op de FRITZ!Box.

Als de telefoon nu rinkelt, is de telefooncentrale verkeerd geconfigureerd. Informatie over configuratie van de telefooncentrale verkrijg je bij de fabrikant.

2 Andere telefoon testen

  1. Koppel de telefoon los van de FRITZ!Box en sluit een andere telefoon aan op dezelfde poort.
    • Als de tweede telefoon overgaat, dan is de eerste telefoon of de kabel ervan defect.