Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

VPN-verbinding met de FRITZ!Box in Android configureren

Per VPN (Virtual Private Network) verbind je je Androidapparaat op een afluister- en manipulatiebestendige manier via internet met de FRITZ!Box. Zo heb je met je smartphone of tablet ook onderweg toegang tot alle apparaten en bestanden in je thuisnetwerk.

Daarnaast worden bij een actieve VPN-verbinding alle internetaanvragen via de versleutelde verbinding naar de FRITZ!Box gerouteerd, die de aanvragen dan via zijn internetverbinding omzet. Zo kun je in openbare Wi-Fi-hotspots gevoelige diensten zoals E-Mail of online bankieren net zo rustig gebruiken als wanneer je thuis via Wi-Fi met je FRITZ!Box bent verbonden.

Belangrijk: Als je geen internetaanvragen via je FRITZ!Box routeert, maar alleen toegang wilt hebben tot apparaten en bestanden in je thuisnetwerk, dan kun je de VPN-verbinding snel en eenvoudig tot stand brengen met de MyFRITZ!App.

De instructies voor de configuratie in deze handleiding gelden voor Android 10. Meer informatie over VPN-functies van uw Androidapparaat krijgt u van de fabrikant.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Op de smartphone of tablet is Android 11 of ouder geïnstalleerd. Configuratie van VPN-verbindingen met de FRITZ!Box is in Android 12 momenteel niet mogelijk. Gebruik in plaats daarvan in Android 12 de VPN-verbinding in MyFRITZ!App.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! configureren

Met MyFRITZ! kun je de FRITZ!Box altijd vanaf internet benaderen, zelfs als de FRITZ!Box regelmatig een ander publiek IP-adres krijgt van de internetprovider:

IP-netwerk van de FRITZ!Box aanpassen

Beide zijden van de VPN-verbinding moeten een IP-adres gebruiken uit verschillende IP-netwerken. Als het Androidapparaat is verbonden met een router (bijvoorbeeld een andere FRITZ!Box) die hetzelfde IP-netwerk als je FRITZ!Box gebruikt, is het niet mogelijk te communiceren via VPN.

Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxen het IP-netwerk 192.168.178.0.

Configureer in je FRITZ!Box een IP-adres dat anders is dan het IP-adres van de router die je Androidapparaat gebruikt om een verbinding met de FRITZ!Box te maken, bijvoorbeeld 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik in de sectie "LAN-Settings" op "Additional Settings"om alle instellingen weer te geven.
 5. Klik op de knop "IPv4 Settings".
 6. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 VPN-verbinding in de FRITZ!Box configureren

Configureer in de FRITZ!Box voor iedere VPN-verbinding een eigen gebruiker:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik naast de gebruiker die VPN-verbindingen met de FRITZ!Box tot stand moet brengen, op de knop (Bewerken) of configureer een nieuwe gebruiker voor de VPN-verbinding:
  1. Klik op de knop "Add User".
  2. Voer in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "VPN" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

De FRITZ!Box configureert nu VPN-rechten voor deze FRITZ!Box-gebruiker.
Vervolgens wordt automatisch een venster geopend waarin de VPN-instellingen van de gebruiker worden weergegeven.

Opmerking: Je kunt dit venster altijd openen door in de instellingen van de FRITZ!Box-gebruiker te klikken op "Show VPN Settings".

3 VPN-verbinding in Android configureren

 1. Configureer de VPN-verbinding op het Androidapparaat met behulp van de VPN-instellingen voor de FRITZ!Box-gebruiker, die worden weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

  Opmerking:Je kunt de VPN-instellingen oproepen door in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users" in de gebruikersinstellingen op "Show VPN Settings" te klikken.

  Afb.: VPN-verbinding configureren

4 VPN-verbinding tot stand brengen

 1. Klik op het startscherm van het Android-apparaat op "Instellingen".
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Tik op "Geavanceerd" en vervolgens op "VPN".
 4. Tik op de naam van de VPN-verbinding die je hebt geconfigureerd (FRITZ!Box).
 5. Als je wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren:
  1. Voer als "Gebruikersnaam" de naam in van de FRITZ!Box-gebruiker (modaal) die de VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand moet brengen.

   Opmerking:Als je de gebruikersnaam overneemt van de woordvoorspelling van het toetsenbord, verwijder dan eventueel de spatie die Android vaak automatisch achter de naam zet.

  2. Voer als "Wachtwoord" het wachtwoord van de FRITZ!Box-gebruiker (geheim1234) in.
 6. Tik op de knop "Verbinden":

  Afb.: VPN-verbinding tot stand brengen

 7. De VPN-verbinding is tot stand gebracht zodra het VPN-pictogram verschijnt in de statusbalk:

  Afb.: De VPN-verbinding tot stand gebracht.