Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!VPN meldt "Registration at the 'FRITZ!VPN' service failed"

VPN-verbindingen die met het programma FRITZ!VPN zijn geconfigureerd, worden niet weergegeven. In de statusbalk van FRITZ!VPN wordt voortdurend "Registration at the 'FRITZ!VPN' service failed" weergegeven.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente versie van FRITZ!VPN installeren

  1. Download en installeer het programma FRITZ!VPN van de VPN-pagina van AVM op je computer.

    Opmerking:Er zijn verschillende versies van FRITZ!VPN beschikbaar voor Windows 10 (64-bits) en Windows 8.1 / 8 / 7 (64-/32-bits). De versie van FRITZ!VPN voor Windows 10 (64-bits) is op dit moment alleen beschikbaar in het Duits en te downloaden op avm.de/vpn.

2 IPSec-VPN-programma's van andere fabrikanten de-installeren

Als er nog andere IPSec-VPN-programma's zijn geïnstalleerd op de computer met FRITZ!VPN, kun FRITZ!VPN doorgaans niet worden gebruikt.

Opmerking:FRITZ!VPN koppelt een "intermediate driver" met de netwerkadapter van de computer. Deze driver filtert alle gegevenspakketten van en naar het IP-netwerk van de FRITZ!Box. Als er nog andere IPSec-VPN-programma's met intermediate drivers worden gebruikt, kunnen de drivers elkaar beïnvloeden en storen.

  1. De-installeer op de computer met FRITZ!VPN alle andere IPSec-VPN-programma's volgens de instructies van de betreffende fabrikant.

3 Driver voor mobiele netwerk wordt niet ondersteund

Het programma FRITZ!VPN kan momenteel niet worden gebruikt met de driver voor het mobiele netwerk van Windows 8 / 7 ("Mobile Broadband Driver") of Huawei ("HUAWEI Mobile Connect"). Als de internetverbinding tot stand wordt gebracht door een mobiele modem of een dongel voor mobiel internet die deze driver gebruikt, dan kan FRITZ!VPN geen VPN-verbinding tot stand brengen.

Workaround

Je kunt het programma FRITZ!VPN gebruiken als de mobiele modem of dongel voor mobiel internet ook werkt zonder driver voor mobiele breedband:

  1. Configureer de mobiele modem of de dongel voor mobiel internet zo dat deze een andere driver gebruikt, bijvoorbeeld een "WAN-Miniport(IP)"-driver, in plaats van de driver voor mobiele breedband van Windows 8 / 7 of Huawei.

    Opmerking:Informatie over de gebruiksmogelijkheden van de mobiele modem of dongel voor mobiel internet met andere drivers verkrijg je van de fabrikant, raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.