Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen

In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1. Dit kun je wijzigen om

  • de FRITZ!Box te integreren in een bestaand netwerk dat gebruikmaakt van een ander IP-netwerk dan 192.168.178.0.
  • de computers, smartphones en andere apparaten in het thuisnetwerk via DHCP IP-adressen uit een bepaald IP-netwerk te laten toewijzen.

Voorwaarden/beperkingen

  • De instellingen in deze handleiding zijn niet beschikbaar als de FRITZ!Box wordt gebruikt als Mesh Repeater of in de IP-clientmodus. Ga in dit geval te werk zoals beschreven in de handleiding FRITZ!Box als IP-client configureren.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen

IP-netwerk van de FRITZ!Box wijzigen
  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
  3. Klik op het tabblad "Network Settings".
  4. Klik bij "LAN-Settings" op "Additional Settings"om alle instellingen weer te geven.
  5. Klik op de knop "IPv4 Settings".
  6. Voer het beoogde IP-adres en het subnetmasker in.
  7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.