Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT 500 verliest regelmatig verbinding met de FRITZ!Box

De DECT-verbinding tussen de ledlamp FRITZ!DECT 500 en de FRITZ!Box wordt regelmatig verbroken. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu Smart Home" wordt de verbindingsstatus "Niet verbonden" aangegeven.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

  1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Firmware van de ledlamp bijwerken

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Thuisnetwerk".
  2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Mesh".
  3. Klik bij het apparaat in kwestie op "Update uitvoeren".

3 Andere basisstations uitzetten

  1. Zet bij wijze van test andere basisstations in de buurt van de FRITZ!Box uit.
  2. Als het probleem nu niet meer optreedt, zet het andere basisstation dan uit of plaats het basisstation op grotere afstand van de FRITZ!Box.

4 "DECT-vermogen verminderen" ("DECT-vermogen verkleinen") uitschakelen

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
  2. Klik in het menu "Telefonie" op "DECT".
  3. Schakel bij "Zendvermogen" de optie "DECT-vermogen verminderen" ("DECT-vermogen verkleinen") uit.
  4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.