Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

VPN-verbinding met FRITZ!Box in Apple iOS (bijvoorbeeld iPhone) configureren

Per VPN (Virtual Private Network) verbind je je iPhone of iPad op een afluister- en manipulatiebestendige manier via internet met de FRITZ!Box. Zo heb je met je mobiele apparaat ook onderweg toegang tot alle apparaten en bestanden in je thuisnetwerk.

Daarnaast worden bij een actieve VPN-verbinding alle internetaanvragen via de versleutelde verbinding naar de FRITZ!Box gerouteerd, die de aanvragen dan via zijn internetverbinding omzet. Zo kun je in openbare Wi-Fi-hotspots gevoelige diensten zoals E-Mail of online bankieren net zo rustig gebruiken als wanneer je thuis via Wi-Fi met je FRITZ!Box bent verbonden.

Voorwaarden / beperkingen

 • Op de iPhone, iPad of iPod is iOS 3.1 of nieuwer geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! configureren

Met MyFRITZ! kun je de FRITZ!Box altijd vanaf internet benaderen, zelfs als de FRITZ!Box regelmatig een ander openbaar IP-adres krijgt van de internetprovider:

IP-netwerk van de FRITZ!Box aanpassen

Beide zijden van de VPN-verbinding moeten een IP-adres gebruiken uit verschillende IP-netwerken. Als het iOS-apparaat is verbonden met een router (bijvoorbeeld een andere FRITZ!Box) die hetzelfde IP-netwerk als je FRITZ!Box gebruikt, is het niet mogelijk te communiceren via VPN.

Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxen het IP-netwerk 192.168.178.0.

Configureer in je FRITZ!Box een IP-adres dat anders is dan het IP-adres van de router die je iOS-apparaat gebruikt om een verbinding met de FRITZ!Box te maken, bijvoorbeeld 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik in de sectie "LAN-Settings" op "Additional Settings"om alle instellingen weer te geven.
 5. Klik op de knop "IPv4 Settings".
 6. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 VPN-verbinding in de FRITZ!Box configureren

Configureer in de FRITZ!Box voor iedere VPN-verbinding een eigen gebruiker:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik naast de gebruiker die VPN-verbindingen met de FRITZ!Box tot stand moet brengen, op de knop (Bewerken) of configureer een nieuwe gebruiker voor de VPN-verbinding:
  1. Klik op de knop "Add User".
  2. Voer in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "VPN" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.
 6. De FRITZ!Box configureert nu de VPN-verbinding voor de gebruiker en opent een venster met de VPN-instellingen van de gebruiker.

  Opmerking:In de instellingen van de gebruiker kun je de VPN-instellingen op elk moment opvragen door bij "System > FRITZ!Box Users" op "Show VPN Settings" te klikken.

3 VPN-verbinding in iOS configureren

 1. Configureer de VPN-verbinding op het iOS-apparaat met behulp van de VPN-instellingen voor de FRITZ!Box-gebruiker, die worden weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

  Afb.: VPN-verbinding configureren

4 VPN-verbinding tot stand brengen

 1. Tik op het pictogram "Instellingen" in het startscherm van het iOS-apparaat.
 2. Schakel "VPN" in met de aan-uitschakelaar:

  Afb.: VPN-verbinding tot stand brengen

 3. De VPN-verbinding is tot stand gebracht zodra het VPN-pictogram verschijnt in de statusbalk:

  Afb.: De VPN-verbinding tot stand gebracht.