Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

iPhone of iPad in het FRITZ!Box-thuisnetwerk gebruiken

Je kunt een iPhone of iPad gemakkelijk verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box. Het Apple-apparaat heeft vervolgens toegang tot de internetverbinding, FRITZ!NAS en de mediaserver van de FRITZ!Box en kan met onze FRITZ!Apps vele andere functies van de FRITZ!Box gebruiken.

1 iPhone of iPad met FRITZ!Box verbinden

 1. Tik in het startscherm op het pictogram "Instellingen".
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
 3. Als Wi-Fi is uitgeschakeld, tik dan op het pictogram "aan/uit".
 4. Tik onder "Netwerken" op de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box. Als het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box niet wordt weergegeven, voer dan de maatregelen uit in de handleiding Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden.

  Opmerking:De netwerknaam en de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box kun je desgewenst opzoeken zoals wordt beschreven in de handleiding Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box configureren.

 5. Voer in het invoerveld "Wachtwoord" de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box in en tik op "Verbinden".
 6. De Wi-Fi-verbinding wordt nu tot stand gebracht en het iOS-apparaat heeft via de FRITZ!Box toegang tot het internet.

2 FRITZ!Box met iPhone of iPad gebruiken

Toegang tot bestanden en mappen op FRITZ!NAS

Als je toegang wilt tot bestanden die op een op de FRITZ!Box aangesloten USB-opslagmedium staan:

 1. Configureer MyFRITZ!App of configureer de Bestanden-app voor toegang tot FRITZ!NAS:
  1. Start de Bestanden-App.
  2. Tik in de Bestanden-app op en vervolgens op "Verbind met server".
  3. Voer in het invoerveld "Server" fritz.nas in.
  4. Tik op "Verbind".
  5. Voer de naam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die toegangsrechten heeft voor de FRITZ!NAS-inhoud.

   Opmerking:De toegangsgegevens en toegangsrechten van gebruikers kunnen in de gebruikersinterface worden gewijzigd onder "System > FRITZ!Box Users".

  6. Tik op "Volgende" om de configuratie te voltooien.

Multimediabestanden afspelen van FRITZ!Box-mediaserver

Als je de FRITZ!Box gebruikt als mediaserver en foto's, video's of muziek van de FRITZ!Box-mediaserver wilt streamen:

 1. Installeer VLC for Mobile of een andere app die bestanden van AV-mediaservers kan streamen (Universal Plug and Play Audio/Video).

Bellen via het vaste net van de FRITZ!Box

Als je wilt bellen via het vaste net van de FRITZ!Box en de in de FRITZ!Box ingestelde telefoonnummers:

 1. Configureer FRITZ!App Fon.

Onderweg toegang tot de FRITZ!Box

Als je onderweg vanaf internet op een veilige manier je FRITZ!Box wilt benaderen:

 1. Configureer MyFRITZ! App,

VPN-verbinding met FRITZ!Box configureren

Als je onderweg vanuit het internet een veilig versleutelde netwerkverbinding (VPN, Virtual Private Network) met je FRITZ!Box en apparaten in het thuisnetwerk tot stand wilt brengen: