Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Toegang tot USB-opslagmedium is traag

Bij de overdracht van gegevens tussen een computer en een USB-opslagmedium dat is verbonden met de FRITZ!Box, is de snelheid lager dan de gedefinieerde waarden in de USB-specificatie.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 USB 3.0-mode inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je een USB 3.0-opslagmedium gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "USB Devices".
 3. Klik op het tabblad "USB Settings".
 4. Schakel de optie "Power Mode USB 3.0" in voor de USB-poort die je gebruikt.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Belangrijk:Als de FRITZ!Box het USB-opslagmedium niet meer detecteert wanneer "Power Mode USB 3.0" is ingeschakeld, initialiseert het USB-opslagmedium zich niet correct als een USB 3.0-apparaat. Schakel in dit geval de optie "Green Mode USB 2.0" opnieuw in.

2 USB 3.0-kabel gebruiken

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je het USB 3.0-opslagmedium hebt verbonden met de FRITZ!Box via een USB-kabel:

 1. Gebruik een USB 3.0-kabel ("super speed") om het USB-opslagmedium te verbinden met een USB-poort van de FRITZ!Box. Als je andere USB-kabels gebruikt, kan het opslagmedium niet worden geïntegreerd als USB 3.0-apparaat.

3 Transmissiesnelheid is lager vanwege werkingsprincipe

De hoogst mogelijke transmissiesnelheid bij toegang tot een USB-opslagmedium is bij geïntegreerde systemen zoals de FRITZ!Box door de architectuur lager dan bij bijvoorbeeld Windows-computers en wordt beïnvloed door

 • de gebruikte programma's of communicatieprotocollen (SMB, FTP, USB Remote Connection).
 • de architectuur en het bestandssysteem van het USB-opslagmedium (NTFS, FAT/FAT32, ext2/ext3/ext4).

  Opmerking:NTFS is een bestandssysteem van Microsoft dat speciaal is ontworpen voor gebruik met Windows-besturingssystemen. De NTFS-ondersteuning door het op Linux gebaseerde FRITZ!OS is technisch veeleisend. Dit betekent dat de toegang tot een NTFS-opslagmedium trager is dan de toegang tot opslagmedia die zijn geformatteerd in andere bestandssystemen.

 • het gebruik van versleutelingstechnieken (FTPS, FTP via SSL/TLS).
 • de gebruikte overdrachtmethode (Wi-Fi, LAN).
 • de FRITZ!Box-functies die momenteel worden gebruikt en het gebruikte FRITZ!OS.

Afhankelijk van deze factoren zijn transmissiesnelheden tot 80 MB/s (FAT32, FTP) en 25 MB/s (NTFS, SMB) mogelijk, waarbij de schrijfsnelheid doorgaans duidelijk langzamer is dan de leessnelheid.

Indien mogelijk, zullen we in toekomstige FRITZ!OS-versies verbeteringen introduceren om de transmissiesnelheid te verhogen.