Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT-schakelaar in het thuisnetwerk gebruiken

De FRITZ!DECT-schakelaar, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 440, wordt via een versleutelde DECT-verbinding (DECT-ULE) in het thuisnetwerk geïntegreerd. Met de schakelaar kun je afzonderlijke of tot een groep samengevoegde schakelbare stopcontacten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, apart of in groepen in- of uitschakelen. Je kunt via de schakelaar ook templates activeren en daarmee dan ook radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 302, aansturen. Sla bijvoorbeeld je eigen verwarmingsprofiel op in een template en activeer dit profiel dan gemakkelijk met een druk op de toets. Of breng de schakelaar aan op een goed toegankelijke plaats, zodat je slecht bereikbare stopcontacten heel gemakkelijk kunt bedienen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / beperkingen

 • Er kunnen maximaal tien FRITZ!DECT-schakelaars worden aangemeld bij de FRITZ!Box.

1 DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op de knop "Register Device".
 4. Binnen 2 minuten: druk bij de FRITZ!DECT 400 op de DECT-verbindingstoets aan de bovenkant tot je een geluidssignaal hoort of bij de FRITZ!DECT 440 op de menutoets. De verbinding wordt tot stand gebracht en in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Smart Home" wordt de schakelaar weergegeven met de verbindingsstatus "Connected".

2 Algemene instellingen van de FRITZ!DECT-schakelaar instellen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All Smart Home devices".
 4. Klik bij de schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad "General".
 6. Voer bij "Name" een zelfgekozen naam in voor de schakelaar.
 7. Schakel de optie "Push service enabled" in, zodat je een e-mail ontvangt als de batterij bijna leeg is, als de draadloze verbinding verbroken is, of als er fouten optreden.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de push-service vind je in deze handleiding.

 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Instellingen voor indrukken schakelaar instellen

De werkwijze bij configuratie van de toetstoewijzing is afhankelijk van het model van de schakelaar die je gebruikt:

FRITZ!DECT 400 configureren

Door de schakelaar kort of lang in te drukken kun je verschillende schakelingen activeren. Deze schakelingen kun je instellen op allebei de tabbladen met de naam [Naam van de schakelaar: kort] of [Naam van de schakelaar: lang]:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All Smart Home devices".
 4. Klik bij de schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad met de naam [Naam van de schakelaar: kort]. Op dit tabblad stel je in wat er gebeurt als de schakelaar kort wordt ingedrukt.
 6. Schakel onder "Standby" de gewenste optie in.
 7. Bepaal onder "Select Action" of je smarthomeapparaten of smarthometemplates wilt schakelen.
 8. Als je "Switch Smart Home devices" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Switch Smart Home devices" de apparaten of groepen en stel de schakeling en schakelduur in.
 9. Als je "Apply Smart Home Templates" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Apply Smart Home Templates" de template.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 11. Herhaal de stappen 6 - 10 op het tabblad met de naam [Naam van de schakelaar: lang]. Op dit tabblad stel je in wat er gebeurt als de schakelaar lang wordt ingedrukt.

FRITZ!DECT 440 configureren

Door de verschillende toetsen van de schakelaar in te drukken kun je verschillende schakelingen activeren. Deze schakelingen kun je instellen op de tabbladen met de naam [Naam van de schakelaar: rechtsboven], [Naam van de schakelaar: rechtsonder], enz.:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All Smart Home devices".
 4. Klik bij de schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad met de naam [Naam van de schakelaar: rechtsboven]. Op dit tabblad stel je in wat er gebeurt als de toets rechtsboven wordt ingedrukt.
 6. Schakel onder "Standby" de gewenste optie in.
 7. Bepaal onder "Select Action" of je smarthomeapparaten of smarthometemplates wilt schakelen.
 8. Als je "Switch Smart Home devices" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Switch Smart Home devices" de apparaten of groepen en stel de schakeling en schakelduur in.
 9. Als je "Apply Smart Home Templates" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Apply Smart Home Templates" de template.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 11. Herhaal de stappen 6 - 10 op de volgende tabbladen met de aanduidingen [naam van de schakelaar: toetspositie].

Als je de radiatorthermostaat via de FRITZ!DECT-schakelaar aanstuurt, worden de instellingen om de 15 minuten of tijdens de vakantieschakeling en de periode dat de verwarming uit is, om de 60 minuten doorgegeven aan de radiatorthermostaat. Door op een willekeurige toets van de radiatorthermostaat te drukken kun je forceren dat de instellingen meteen worden doorgegeven.