Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Doorschakeling in FRITZ!Box configureren

Met een doorschakeling kun je alle of geselecteerde oproepen automatisch doorschakelen naar een andere aansluiting, een bepaalde telefoon of een antwoordapparaat. De oproepen worden dan of doorgeschakeld door de FRITZ!Box of als doorschakeling geconfigureerd in de centrale van je telefoonprovider.

Je kunt bijvoorbeeld bepalen dat alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting of dat alle oproepen worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting als het nummer in gesprek is.

Voorwaarden/beperkingen

 • Oproepen naar een mobiel telefoonnummer dat is geconfigureerd in de FRITZ!Box, kunnen niet worden doorgeschakeld.
 • Om veiligheidsredenen kun je geen doorschakeling configureren naar speciale telefoonnummers zoals 09XX.
 • In de FRITZ!Box kunnen maximaal 32 doorschakelingen worden geconfigureerd voor "Oproepen van een persoon in het telefoonboek" en "Oproepen van het telefoonnummer".
 • Bij sommige doorschakelingen worden oproepen van contactpersonen die in je telefoonboek zijn aangegeven als "belangrijke personen", doorgestuurd als parallelle oproep. Als bijvoorbeeld alle oproepen onmiddellijk worden doorgeschakeld, rinkelen alle telefoons evengoed bij oproepen van deze bellers.
 • Interne oproepen worden niet doorgeschakeld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Doorschakeling configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Oproepbehandeling".
 3. Klik op het tabblad "Doorschakelingen".
 4. Klik op de knop "Nieuwe doorschakeling".
 5. Bepaal welke oproepen worden doorgeschakeld:
  Welke oproepen doorschakelen?Instelling
  Alle oproepen
  • Schakel "Alle inkomende oproepen" ("Alle binnenkomende oproepen") in.
  Alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer
  • Schakel "Oproepen aan een telefoonnummer/een telefoon" in en selecteer het telefoonnummer.
  Alle oproepen naar een telefoon die is aangesloten op een analoge poort van de FRITZ!Box
  • Schakel "Oproepen aan een telefoonnummer/een telefoon" in en selecteer de telefoon.
  Alle oproepen van een bepaalde persoon
  • Schakel "Oproepen van een persoon in het telefoonboek" in en selecteer een contactpersoon in het telefoonboek. Alle contactpersonen in het telefoonboek dat je hebt geselecteerd onder "Telefonie > Telefoonboek" worden weergegeven.
  Alle contactpersonen in een bepaald telefoonboek
  • Schakel "Oproepen van alle personen in het telefoonboek" in en selecteer een telefoonboek.
  Alle oproepen van een bepaald telefoonnummer of een nummerreeks
  • Schakel "Oproepen van het telefoonnummer" in en voer een telefoonnummer of een nummerreeks in, bijvoorbeeld 0301234.
  Alle oproepen van bellers die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme oproepen)
  • Schakel "Alle oproepen zonder telefoonnummer naar" in.
 6. Bepaal waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld:

  Belangrijk:Configureer het antwoordapparaat overeenkomstig als je anonieme oproepen wilt doorschakelen naar een intern antwoordapparaat van de FRITZ!Box.

  Waarheen doorschakelen?Instelling
  Naar een intern antwoordapparaat van de FRITZ!Box
  • Schakel de optie "Oproepen doorschakelen naar intern antwoordapparaat" in en selecteer een antwoordapparaat uit de lijst.
  Naar een extern telefoonnummer (bijvoorbeeld andere aansluiting, mobiele telefoon)
  • Schakel de optie "Bestemmingsnummer ("Doelnummer")" in en voer het bestemmingsnummer in.
  Naar een aangesloten telefoon of aangesloten antwoordapparaat
  • Schakel de optie "Bestemmingsnummer ("Doelnummer")" in en voer het interne telefoonnummer in van het eindapparaat, zonder sterretje. De interne telefoonnummers vind je onder "Telefoonboek > Interne nummers". Het is niet mogelijk om de oproep door te schakelen naar meerdere apparaten.
 7. Als je in de vervolgkeuzelijst "Uitgangstelefoonnummer" de optie "Automatisch" selecteert, probeert de FRITZ!Box de doorschakeling te configureren in de centrale van je telefoonprovider. Voor een werkende configuratie bij de provider moet worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden. Als het niet mogelijk is om de doorschakeling bij je provider te configureren, wordt deze in de FRITZ!Box uitgevoerd:

  Belangrijk:Oproepblokkeringen die je in de FRITZ!Box hebt geconfigureerd voor inkomende oproepen werken niet meer als de doorschakeling is geconfigureerd bij de provider.

  1. Voor het bestemmingsnummer is geen kiesregel of oproepblokkering geconfigureerd in de FRITZ!Box.
  2. Je provider ondersteunt het configureren van een doorschakeling. Bij een aantal providers is het mogelijk om een doorschakeling online te configureren in de persoonlijke klantomgeving.
  3. De optie "Oproepen aan een telefoonnummer/een telefoon" is ingeschakeld en er is een telefoonnummer geselecteerd.
  4. Bij "Soort doorschakeling" is de optie "Soort doorschakeling "onmiddellijk", "vertraagd" of "indien in gesprek" ("bij bezet") geselecteerd.

   Opmerking:Je kunt in de FRITZ!Box niet herkennen of de doorschakeling is geconfigureerd bij je provider of in de FRITZ!Box.

 8. Als je de optie "Oproepen aan een telefoonnummer/een telefoon" hebt geselecteerd, selecteer dan uit de vervolgkeuzelijst "Soort doorschakeling" de gewenste instelling, bijvoorbeeld "onmiddellijk", "indien in gesprek" ("bij bezet") of "parallelle oproep". Bij andere doorschakelingen is het niet mogelijk om het type doorschakeling in te stellen.

  Opmerking:Meer informatie over de verschillende instellingen vind je in de olinehulp van de FRITZ!Box, die je kunt openen met behulp van het pictogram "Hulp".

 9. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 Tijdsturing inschakelen

Je kunt de doorschakelingen door middel van de tijdschakeling automatisch in- en uitschakelen of zo nodig rechtstreeks in de gebruikersinterface of via de MyFRITZ!App:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Oproepbehandeling".
 3. Klik op het tabblad "Doorschakelingen".
 4. Schakel de optie "Doorschakeling tijdgestuurd in- en uitschakelen" in.
 5. Bepaal in het weekschema de tijden waarop de doorschakeling moet worden ingeschakeld door de gewenste tijden blauw te markeren.

  Opmerking:Je kunt dezelfde tijdvakken voor meerdere dagen markeren door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl je de muis over het weekschema sleept.

 6. Schakel in de lijst alle doorschakelingen in waarvoor de tijdsturing moet gelden.
 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

De tijdsturing is nu geconfigureerd en treedt voor het eerst in werking zodra het volgende schakeltijdstip is aangebroken.

Belangrijk:Als de doorschakeling niet de juiste schakeltoestand weergeeft, moet je deze eenmalig handmatig in- of uitschakelen. De tijdsturing wordt niet uitgeschakeld door het handmatige uitschakelen, maar treedt automatisch in werking bij het volgende schakeltijdstip.