Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Box via WireGuard met VPN-provider verbinden

Met WireGuard en onze stap-voor-staphandleiding verbind je je FRITZ!Box snel en veilig met een VPN-provider. ✓

Met WireGuard kun je met je FRITZ!Box ook een verbinding tot stand te brengen met een anonimiseringsdienst voor het internet (VPN-provider). Je kunt dan ook bepalen of alle of slechts een aantal van je apparaten in het thuisnetwerk via de VPN-provider toegang tot het internet krijgen.

Een overzicht van alle andere VPN-verbindingsopties vind je in onze handleiding VPN met FRITZ!.

Voorwaarden/beperkingen

 • De VPN-provider moet WireGuard-verbindingen vanaf een router ondersteunen.
 • Telefonie via de VPN-provider kan niet worden gegarandeerd. Afhankelijk van de telefonie- en VPN-provider is telefonie eventueel helemaal niet mogelijk of werkt niet betrouwbaar.
 • In de FRITZ!Box mogen nog geen WireGuard-verbindingen zijn geconfigureerd (bijvoorbeeld voor een smartphone). Als er in de FRITZ!Box al WireGuard-verbindingen zijn geconfigureerd, moeten deze worden verwijderd voordat de verbinding met de VPN-provider wordt geconfigureerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

Om WireGuard-verbindingen te configureren heeft de FRITZ!Box een MyFRITZ!-adres nodig:

MyFRITZ! configureren
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!-account".
 3. Voer in het invoerveld "Uw e-mailadres" je e-mailadres in.
 4. Klik op "Toepassen". MyFRITZ!Net stuurt je nu een e-mail met een bevestigingslink voor je FRITZ!Box.

  Belangrijk:Als je geen e-mail hebt ontvangen, werd de e-mail aangemerkt als ongewenste reclame (spam). Controleer in dit geval de spammap van je e-mailpostvak.

 5. Open de e-mail die je hebt ontvangen van MyFRITZ!Net.
 6. Klik in de e-mail op de knop "Uw FRITZ!Box registreren".

2 VPN-verbinding bij de VPN-provider configureren

 1. Stel bij de VPN-aanbieder een WireGuard-verbinding in voor een router. Informatie over het instellen krijgt u van de VPN-aanbieder.
 2. Download het configuratiebestand voor de WireGuard-verbinding van de VPN-provider naar je computer.

3 VPN-verbinding in de FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegang verlenen".
 3. Klik op het tabblad "VPN (WireGuard)".
 4. Klik op de knop "Verbinding toevoegen".
 5. Klik op "Netwerken koppelen of speciale verbindingen tot stand brengen" en vervolgens op "Volgende" ("Verder").
 6. Klik bij "Is deze WireGuard-verbinding al aangemaakt bij de remote site?" op "Ja".
 7. Klik op "Volgende".
 8. Voer in het invoerveld "Naam van de WireGuard-verbinding" een individuele naam in voor de VPN-verbinding (VPN-provider).
  WireGuard-verbinding configureren met de VPN-aanbieder
 9. Klik op de knop "Bestand kiezen" of "Bladeren...".
 10. Selecteer het configuratiebestand voor de WireGuard-verbinding dat je van de VPN-provider hebt gedownload en klik op "Openen".
 11. Schakel de optie "Alle IPv4-netwerkverkeer via de VPN-verbinding sturen" in.
 12. Als alleen bepaalde apparaten via de VPN-provider toegang tot het internet krijgen, schakel dan de optie "Alleen bepaalde apparaten in het thuisnetwerk moeten via deze WireGuard-verbinding bereikbaar zijn:" in en selecteer de apparaten in kwestie.
 13. Klik op de knop "Voltooien".
 14. Bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht en klik op "OK" om het procedé te voltooien.

Er is nu een VPN-verbinding geconfigureerd en de FRITZ!Box brengt een permanente verbinding tot stand met de VPN-provider.