Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

USB-opslagmedium kan door FRITZ!Box niet of slechts gedeeltelijk worden geïntegreerd

Een USB-opslagmedium kan door de FRITZ!Box niet of slechts gedeeltelijk worden geïntegreerd. Na het aansluiten van het USB-opslagmedium kan in sommige gevallen de "Info"-led ca. 1 minuut rood knipperen. In de Event Log of het overzicht van USB-apparaten van de FRITZ!Box wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "The USB storage medium is not integrated."
 • "At least one USB drive or parts of it are not integrated."
 • "Error while mounting the NTFS partition[...]"
 • "The file system contained on the USB mass storage device is not supported or the device has an invalid partition table."
 • "The file system contained on the USB storage device is not supported."
 • "Could not mount an NTFS partition on the USB storage device [name of partition]. Use the 'Safely Remove Hardware' command before disconnecting the USB storage device from a Windows computer."
 • "Please remove and reconnect."

Oorzaak

 • De status van het USB-opslagmedium is niet gedefinieerd, het apparaat bevat partities die niet door de FRITZ!Box worden ondersteund of is onjuist geformatteerd.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 USB-opslagmedium verbinden met computer en veilig verwijderen

Als een USB-opslagmedium uit een Windows-computer wordt verwijderd zonder de functie "Hardware veilig verwijderen" te gebruiken, kan het USB-opslagmedium daarna een ongedefinieerde status krijgen. Verbind je USB-opslagmedium daarom met een Windows-computer en verwijder deze vervolgens op een veilige manier:

 1. Koppel het USB-opslagmedium los van de FRITZ!Box.
 2. Verbind het USB-opslagmedium met een Windows-computer en wacht tot Windows deze herkent.
 3. Klik in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray) op het pictogram voor het verwijderen van USB-hardware.
 4. Klik boven de vermelding van het USB-opslagmedium op "[Naam van het USB-opslagmedium] uitwerpen".
  • Het bericht "Hardware kan veilig worden verwijderd" wordt weergegeven.
 5. Koppel het USB-opslagmedium los van de computer.
 6. Verbind het USB-opslagmedium weer met de FRITZ!Box.

3 USB-opslagmedium bevat een partitie die niet wordt ondersteund

Het USB-opslagmedium bevat tenminste één partitie die de FRITZ!Box niet kan integreren op basis van de grootte of formattering (bijvoorbeeld een verborgen systeempartitie van de fabrikant).

De FRITZ!Box ondersteunt:

 • USB-opslagmedia met maximaal vier partities,
 • partities van maximaal 4 terabyte,
 • de bestandssystemen NTFS, FAT/FAT32 en ext2/ext3/ext4.

Workaround

 1. Formatteer het USB-opslagmedium opnieuw en maak maximaal vier partities aan, die elk niet groter zijn dan 4 terabyte en die zijn geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, FAT/FAT32 of ext2/ext3/ext4.

  LET OP!Maak een back-up van je gegevens vóórdat je het USB-opslagmedium opnieuw formatteert, want tijdens dit proces gaan alle gegevens verloren. Informatie over het formatteren krijg je van de fabrikant.