Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

"WLAN"-led knippert

De "WLAN"-led van de FRITZ!Box knippert continu. Draadloze netwerkapparaten kunnen geen Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box tot stand brengen en in de Event Log van de FRITZ!Box wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "The wireless LAN module was not initialized correctly. Please restart the FRITZ!Box! (#0101)"
 • "The wireless LAN module was not initialized correctly. Please restart the FRITZ!Box! (#0102)"

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Koppel de FRITZ!Box gedurende 5 seconden los van de stroomvoorziening.

  Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een verkeerde netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen:

 1. Sluit de FRITZ!Box met een geschikte netvoeding op de stroomvoorziening aan.

3 Meest recente FRITZ!OS installeren

Voer deze maatregelen uit met een ander apparaat dat met een netwerkkabel is verbonden met de FRITZ!Box:

Belangrijk:Als je met geen enkel apparaat toegang kunt krijgen tot de FRITZ!Box, ga dan te werk zoals beschreven in de handleiding FRITZ!Box-gebruikersinterface kan niet worden geopend.

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

4 Instellingen voor Wi-Fi-kanaal automatisch configureren

Verkeerde Wi-Fi-instellingen kunnen beletten dat de FRITZ!Box het Wi-Fi-netwerk op de juiste wijze kan initialiseren:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Channel" ("Radio Channel").
 3. Schakel de optie "Set Wi-Fi channel settings automatically (recommended)" ("Set radio channel settings automatically (recommended)") in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box worden nu tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch opnieuw tot stand gebracht.

5 FRITZ!Box als Mesh Repeater configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box moet worden gebruikt als Mesh Repeater:

 1. Herconfigureer de FRITZ!Box als Mesh Repeater. Als je de FRITZ!Box wilt verbinden met een al aanwezige Mesh Repeater, ga dan te werk zoals beschreven in de handleiding FRITZ!Box met Mesh Repeater verbinden (serieschakeling).