Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Je wilt de FRITZ!Repeater naar de fabrieksinstellingen terugzetten? ✔ Het resetten gaat heel gemakkelijk met een druk op de toets.

Als de fabrieksinstellingen worden geladen, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Repeater. Het laden van de fabrieksinstellingen is bijvoorbeeld zinvol als de FRITZ!Repeater op een andere locatie wordt gebruikt of overgaat op een andere gebruiker. Bovendien worden daarbij instellingen gewist die de juiste werking van de FRITZ!Repeater mogelijk hinderen.

De werkwijze is ervan afhankelijk of je een FRITZ!Repeater gebruikt met een Connect- of WPS-toets.

1 FRITZ!Repeater met Connect-toets

  1. Druk op de Connect-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
  2. De led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
  3. Zodra de led gedurende ten minste 1 minuut continu knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 FRITZ!Repeater met WPS-toets

  1. Sluit de FRITZ!Repeater aan op de stroomvoorziening.
  2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de Power- en WLAN-led blijven branden of tot de leds van de signaalsterkte-indicator knipperen.
  3. Druk op de WPS-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconde ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.

    Afb.: Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

  4. Zodra de Power- en WLAN-led blijven branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.