Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Draadloze telefoon kan niet alle beltonen van de FRITZ!Box afspelen

Bij de FRITZ!Box is een draadloze telefoon van een andere fabrikant aangemeld. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box kunnen maximaal acht verschillende beltonen worden geselecteerd, de telefoon van de andere fabrikant neemt kan sommige beltonen echter niet afspelen.

Voorbeelden:
De telefoon gebruikt voor de instellingen "Asia", "Andante" en "News" telkens dezelfde beltoon.
Voor de telefoon kan alleen de beltoon "Standard" worden ingesteld. Bij alle andere beltonen is een continu rinkelen te horen of helemaal geen rinkelen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Draadloze telefoon voldoet niet aan DECT-standaard

In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box kun je maximaal acht verschillende beltonen selecteren voor draadloze telefoons. Hoeveel en welke beltonen de telefoon daadwerkelijk kan gebruiken, hangt af van de telefoon zelf. De DECT-standaard bepaalt dat de FRITZ!Box niet de geselecteerde beltoon naar de telefoon stuurt, maar een bepaalde waarde. Hoe de telefoon deze waarde omzet en welke beltoon te horen is, wordt bepaald door de telefoon. Daarom kan in sommige gevallen bijvoorbeeld bij een telefoon alleen de beltoon "Standard" worden ingesteld en is bij alle andere beltonen een continue rinkelen of helemaal geen rinkelen te horen.

Beltonen testen

Met de beltoontest kun je controleren welke beltonen je telefoon kan afspelen:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
  2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
  3. Klik op de knop (Bewerken) bij betreffende telefoon.
  4. Klik op het tabblad "Ring Tones".
  5. Selecteer onder de sectie "Ring tone test" in de vervolgkeuzelijst achtereenvolgens elke beltoon en klik vervolgens op de knop "Test" om elke beltoon te testen.