Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Instellingen van smarthomeapparaten in templates opslaan

Persoonlijke instellingen van je schakelbare stopcontacten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, kun je opslaan in verschillende templates. Selecteer gewoon de juiste template en schakel de gewenste instellingen met één klik in. Je kunt de template naar keuze inschakelen met een FRITZ!DECT-schakelaar, met FRITZ!Fon en met FRITZ!App Smart Home. Je kunt zowel afzonderlijke slimme stopcontacten als groepen schakelen.

Wanneer je bijvoorbeeld in ploegendienst werkt, kun je verschillende schakelprofielen opslaan in templates voor vroege en late diensten en op elk moment snel tussen deze templates schakelen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Template aanmaken  

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network" of "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home" of in het menu "Smart Home" op "Groups and Templates".
 3. Klik op het tabblad "Templates" of op de knop "Creating a template".
 4. Configureer de gewenste instellingen en selecteer daarbij de apparaten het type schakeling en de naam van de nieuwe template.

  Opmerking:Als een apparaat al aan een groep is toegewezen, kun je alleen de hele groep aan de template toewijzen en niet het afzonderlijke apparaat.

 5. Klik op "Finished" of "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Template toepassen  

Belangrijk:Als een template wordt toegepast, worden de huidige instellingen van de in de template geselecteerde smarthomeapparaten en -groepen overschreven.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network" of "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home" of in het menu "Smart Home" op "Operation".
 3. Indien beschikbaar, klik op het tabblad "Templates".
 4. Klik bij de gewenste template op "Apply template" en op "OK" of "Applying".

Opmerking:Je kunt de template ook handmatig inschakelen met een FRITZ!DECT-schakelaar, FRITZ!Fon (menu "Home Network > Smart Home"), in het thuisnetwerk en vanaf het internet met FRITZ!App Smart Home of bij gebruik van een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7.1x of ouder vanaf het internet met MyFRITZ!App.

Smarthometemplates: verwarming en licht met een klik