Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT-stopcontact verliest regelmatig verbinding met de FRITZ!Box

De DECT-verbinding tussen een schakelbaar stopcontact, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200 en FRITZ!Box wordt regelmatig verbroken. De DECT-led begint dan te knipperen en in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Smart Home" wordt de verbindingsstatus "No connection" weergegeven.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Meest recente firmware van de FRITZ!DECT-stopcontact installeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh" ("Mesh Networking").
 3. Klik bij het apparaat in kwestie op "Perform update".

3 "Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station" of in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Andere basisstations uitzetten

 1. Zet bij wijze van test andere basisstations in de buurt van de FRITZ!Box uit.
 2. Als het probleem nu niet meer optreedt, zet het andere basisstation dan uit of plaats het basisstation op grotere afstand van de FRITZ!Box.

5 USB 3.0-apparaten van FRITZ!Box loskoppelen

Als je een FRITZ!Box met USB 3.0-ondersteuning gebruikt en er is een USB 3.0-apparaat aangesloten op de FRITZ!Box, kan het USB-apparaat in kwestie interferentie veroorzaken met de DECT-verbinding:

 1. Koppel bij wijze van test alle USB 3.0-apparaten los van de USB-poorten van de FRITZ!Box.
 2. Als het probleem nu niet meer optreedt, veroorzaakt een USB-apparaat interferentie op de Wi-Fi-verbinding. Verhelp de interferentie die wordt veroorzaakt door het USB-apparaat.

Nu is de FRITZ!Box ideaal geconfigureerd en hebt u het best mogelijke bereik tussen uw DECT-apparaten en de FRITZ!Box.

Opmerking:Om ook op grotere afstand of in een ongunstige omgeving DECT-verbindingen tot stand te brengen, kun je het DECT-bereik van de FRITZ!Box uitbreiden met een FRITZ!DECT Repeater 100.