Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT-schakelaar in het thuisnetwerk gebruiken

De FRITZ!DECT-schakelaar, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 440, wordt via een versleutelde DECT-verbinding (DECT-ULE) in het thuisnetwerk geïntegreerd. Met de schakelaar kun je schakelbare contactdozen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 301, en met FRITZ!OS 7.20 of nieuwer ook ledlampen FRITZ!DECT 500 aansturen. Smarthome-apparaten kunnen afzonderlijk of samengevoegd in groepen worden geschakeld en met behulp van de schakelaar kun je ook sjablonen inschakelen. Je kunt bijvoorbeeld de schakelaar aanbrengen op een goed toegankelijke plaats, zodat je slecht bereikbare contactdozen heel gemakkelijk kunt bedienen. Of je schakelt heel eenvoudig met een druk op de toets het gewenste verwarmingsprofiel in, dat je hebt opgeslagen als sjabloon.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

 • FRITZ!DECT 400 kan alleen worden gebruikt met een FRITZ!Box die over een DECT-basisstation beschikt en FRITZ!OS 7.01 of nieuwer.
 • Er kunnen maximaal tien FRITZ!DECT-schakelaars worden aangemeld bij de FRITZ!Box.

1 DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Device Management".
 3. Klik op de knop "Register Device".
 4. Binnen 2 minuten: druk op de DECT-verbindingstoets op de bovenkant tot je een geluidssignaal hoort. De verbinding wordt tot stand gebracht en in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Smart Home" wordt de schakelaar weergegeven met de verbindingsstatus "Connected".

2 Algemene instellingen van de FRITZ!DECT-schakelaar instellen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network" of "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home" of in het menu "Smart Home" op "Device Management".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "All Smart Home devices" of de apparaatgroep.
 4. Klik bij de schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad "General".
 6. Voer bij "Name" een zelfgekozen naam in voor de schakelaar.
 7. Schakel bij "Push Service Settings" de optie "Push service enabled" in, zodat je een e-mail ontvangt als de batterij bijna leeg is, als de draadloze verbinding verbroken is, of als er fouten optreden.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Sjabloon voor radiatorthermostaten aanmaken

Als je radiatorthermostaten wilt aansturen via de schakelaar en een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7.19 en ouder gebruikt, moet je de instellingen voor je gewenste verwarmingsprofiel opslaan als sjabloon:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op het tabblad "Templates".
 4. Klik op de knop "Create New Template".
 5. Schakel de optie "Create new template" in en klik op "Next".
 6. Selecteer "Radiator Controls" en klik op "Next".
 7. Voer een naam in voor de sjabloon, bijvoorbeeld "Vroege dienst" en selecteer de radiatorthermostaten die je wilt opnemen in de sjabloon.

  Opmerking:Als een apparaat al aan een groep is toegewezen, kun je alleen de hele groep toewijzen aan de sjabloon en niet het afzonderlijke apparaat.

 8. Klik op "Next".
 9. Configureer de gewenste schakeling en klik op "Finished".

4 Instellingen voor indrukken schakelaar instellen

Door de schakelaar kort of lang in te drukken kun je verschillende schakelingen activeren. Deze schakelingen kun je instellen op allebei de tabbladen met de naam [Naam van de schakelaar: kort] of [Naam van de schakelaar: lang]:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network" of "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home" of in het menu "Smart Home" op "Device Management".
 3. Indien beschikbaar, selecteer in de vervolgkeuzelijst "Switch" ("Button").
 4. Klik bij de schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad met de naam [Naam van de schakelaar: kort]. Op dit tabblad stel je in wat er gebeurt als de schakelaar kort wordt ingedrukt.
 6. Schakel onder "Standby" de gewenste optie in.
 7. Bepaal onder "Select Action" of je smarthome-apparaten of smarthome-sjablonen wilt schakelen.
 8. Als je "Switch Smart Home devices" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Switch Smart Home devices" de apparaten of groepen en stel de schakeling en schakelduur in.
 9. Als je "Apply Smart Home Templates" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Apply Smart Home Templates" de sjabloon.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 11. Herhaal de stappen 6 - 10 op het tabblad met de naam [Naam van de schakelaar: lang]. Op dit tabblad stel je in wat er gebeurt als de schakelaar lang wordt ingedrukt.

Als je de radiatorthermostaat via de FRITZ!DECT-schakelaar aanstuurt, worden de instellingen om de 15 minuten of tijdens de vakantieschakeling en de periode dat de verwarming uit is, om de 60 minuten doorgegeven aan de radiatorthermostaat. Door op een willekeurige toets van de radiatorthermostaat te drukken kun je forceren dat de instellingen meteen worden doorgegeven.