Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT 500 kan niet worden aangemeld

Het lukt niet om FRITZ!DECT 500 aan te melden bij de FRITZ!Box. Nadat er op de DECT-toets van de FRITZ!Box is gedrukt, wordt de DECT-verbinding niet tot stand gebracht. De ledlamp knippert een aantal keer rood en blijft dan rood branden.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Compatibele FRITZ!Box gebruiken

FRITZ!Box 7430 en FRITZ!Box 7560 ondersteunen het gebruik van de ledlamp niet.

2 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

De ledlamp kan vanaf FRITZ!OS 7.20 worden gebruikt met compatibele FRITZ!Boxen. FRITZ!OS 7.20 is echter nog niet beschikbaar voor alle FRITZ!Box-modellen. Controleer of er een update voor je FRITZ!Box beschikbaar is en werk de FRITZ!Box zonodig bij:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

3 Maximaal aantal bereikt

Je kunt maximaal tien ledlampen aanmelden bij de FRITZ!Box. Als je al tien apparaten hebt aangemeld, kun je geen andere apparaten meer aanmelden.

Opmerking:Het aanmelden van een ledlamp heeft geen invloed op het aantal telefoons, DECT-repeaters of schakelbare contactdozen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, dat kan worden aangemeld.

4 Incompatibele DECT-repeaters verwijderen

Als bij je FRITZ!Box een DECT-repeater van een andere fabrikant of een FRITZ!Box 7390, 7270, 7240 als DECT-repeater is aangemeld, moet je deze verwijderen. De ledlamp kan met deze repeaters niet worden gebruikt.

Opmerking:Als je in jet thuisnetwerk een DECT-repeater nodig hebt, kun je in combinatie met de ledlamp de FRITZ!DECT Repeater 100 gebruiken. De ledlamp moet zich echter binnen het ontvangstbereik van het basisstation bevinden.

 1. Klik in de gebruikersinterface van het DECT-basisstation op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Klik op het tabblad "Monitor".
 4. Klik op de vermelding van de repeater in kwestie.
 5. Klik op de knop (Verwijderen).

5 "Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel bij "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel bij "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

7 Versleuteling inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel bij "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens één keer opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup > Restart").

8 Pincode instellen

Automatische aanmelding werkt alleen als je de pincode instelt op "0000" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Voer bij "Registration" de pincode "0000" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

9 Ledlamp opnieuw aanmelden

Fabrieksinstellingen van de ledlamp laden

 1. Schakel de ledlamp met de lichtschakelaar gedurende 5 seconden uit.
 2. Schakel de ledlamp met de lichtschakelaar gedurende 1 seconde in.
 3. Herhaal beide stappen nog 4 keer.
  Fabrieksinstellingen van FRITZ!DECT 500 laden
 4. Schakel de lamp nog een keer uit en in.
 5. Als de ledlamp groen knippert en vervolgens rood blijft branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid en geeft de ledlamp aan dat hij vervolgens kan worden aangemeld bij de FRITZ!Box.

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Schakel de lamp, waarin je de FRITZ!DECT 500 hebt geschroefd, uit en wacht een aantal seconden.
 2. Schakel de lamp weer in. FRITZ!DECT 500 brandt rood en geeft zo aan gereed te zijn voor aanmelding bij de FRITZ!Box.
 3. Druk binnen 2 minuten op de DECT-toets van de FRITZ!Box. Houd de toets ten minste gedurende 6 seconde ingedrukt, tot de DECT- of Info-led van de FRITZ!Box begint te knipperen. Zolang de led knippert, bevindt de FRITZ!Box zich in de aanmeldmodus.

Zodra de ledlamp twee keer groen knippert en vervolgens wit brandt, is de DECT-verbinding tot stand gebracht.