Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box openen

Je wilt toegang krijgen tot de FRITZ!Box, maar weet niet hoe je fritz.box kunt openen om alle functies te configureren? ✔ Zo meld je je aan:

Op alle computers, smartphones of tablets die je hebt verbonden met je FRITZ!Box, kun je de gebruikersinterface eenvoudig openen in een webbrowser via het adres http://fritz.box. In de gebruikersinterface kun je vervolgens alle functies van de FRITZ!Box configureren en vind je gedetailleerde informatie over het product, je aansluiting en je verbindingen.

Je hoeft de FRITZ!Box niet extra te configureren om de gebruikersinterface te openen. Een internetverbinding is ook niet vereist.

Let op:

  • Je kunt de gebruikersinterface openen via http://fritz.box of via het IP-adres van de FRITZ!Box (in de fabrieksinstellingen http://192.168.178.1). Bovendien is de FRITZ!Box altijd bereikbaar via het nood-IP-adres http://169.254.1.1.
  • Het is niet mogelijk om de gebruikersinterface te openen via de gasttoegang.
Volledige adres invoeren in de adresbalk
  • Voer altijd het volledige adres http://fritz.box in. Als je het adres bijvoorbeeld invoert zonder "http://", kan het voorkomen dat de webbrowser een zoekopdracht uitvoert op internet en niet de gebruikersinterface opent.