Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Leds uitschakelen

De leds geven je voortdurend informatie over de bedrijfs- en verbindingsstatus van FRITZ!Powerline. Als je deze informatie niet nodig hebt en als de brandende leds je storen, kun je ze permanent uitschakelen.

1 Voorbereidingen

  1. Installeer het programmaFRITZ!Powerline.

2 Leds uitschakelen

  1. Open het programma FRITZ!Powerline.
  2. Dubbelklik op het pictogram van de FRITZ!Powerline-adapter waarvan je de leds wilt uitschakelen.
    • Het venster "Device Profile" wordt geopend.
  3. Schakel de optie "LED display on" uit.
  4. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Zodra je op een knop op het apparaat drukt geven de leds kort de bedrijfs- en verbindingsstatus weer en gaan na 60 seconden automatisch weer uit.