Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Vormt draadloze straling een risico?

De draadloze techniek van het FRITZ!Powerline-apparaat voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie. De blootstelling aan straling van het FRITZ!Powerline-apparaat is merkbaar lager dan de limieten die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de "Verordnung über elektromagnetische Felder" (26e Duitse federale verordening inzake elektromagnetische velden, 26e BImSchV).

Het Wi-Fi-zendvermogen van het FRITZ!Powerline-apparaat is maximaal 100 mW / 20 dBm in het 2,4 GHz-frequentiebereik en maximaal 200 mW / 23 dBm in het 5 GHz-frequentiebereik als de Wi-Fi-kanalen 36 tot en met 64 (5,15 - 5,35 GHz) worden gebruikt of maximaal 1000 mW / 30 dBm wanneer de Wi-Fi-kanalen 100 tot 140 (5,47 - 5,725 GHz) worden gebruikt.

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis (zie Kennisplatform) is er geen bewijs dat straling van Wi-Fi-apparaten een gezondheidsrisico vormt.