Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Vormt draadloze straling een risico?

De radiotechniek van de FRITZ!Powerline-adapter voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie. De blootstelling aan straling van de FRITZ!Powerline-adapter is duidelijk lager dan de limieten die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de "Verordnung über elektromagnetische Felder" (26e Duitse federale verordening inzake elektromagnetische velden, 26e BImSchV).

Het Wi-Fi-zendvermogen van FRITZ!Powerline-adapter is niet hoger dan 100 mW / 20 dBm in het 2,4GHz-frequentiebereik en niet hoger dan 200 mW / 23 dBm in het 5GHz-frequentiebereik als de Wi-Fi-kanalen 36 tot en met 64 (5.15 - 5.35 GHz) worden gebruikt of niet hoger dan 1000 mW / 30 dBm wanneer de Wi-Fi-kanalen 100 tot 140 (5.47 - 5.725 GHz) worden gebruikt.

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis (zie Antennebureau) is er geen bewijs dat straling van draadloze apparaten een gezondheidsrisico vormt.