Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3488

FRITZ!Repeater via Wi-Fi met router van een andere fabrikant verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via Wi-Fi met je draadloze router om gemakkelijk en efficiënt het Wi-Fi-bereik van je thuisnetwerk uit te breiden. De FRITZ!Repeater neemt dan de toegangsgevens van het Wi-Fi-netwerk van de draadloze router over en kan meteen worden gebruikt door alle draadloze netwerkapparaten in het thuisnetwerk.

Controleer of het Wi-Fi-apparaat het instellen van Wi-Fi-verbindingen per druk op de toets (WPS - Push Button Configuration) ondersteunt. Als je draadloze router WPS niet ondersteunt, configureer dan de Wi-Fi-verbinding handmatig.

Verbindingsscenario voor het verbindingstype Wi-Fi-bridge

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Wi-Fi-verbinding per druk op de toets configureren

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Druk op de Connect-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
 2. De led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Zodra de led gedurende ten minste 1 minuut ononderbroken knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

FRITZ!Repeater als Wi-Fi-bridge configureren

 1. Steek de FRITZ!Repeater voor configuratie in een stopcontact in de buurt van de draadloze router. De FRITZ!Repeater start nu op. Tijdens het opstarten knippert de led snel.
 2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de led langzamer knippert.
 3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de Connect-toets van de FRITZ!Repeater. Zodra je de toets loslaat, begint de led snel te knipperen.
 4. Binnen 2 minuten: Schakel WPS in bij de draadloze router, bijvoorbeeld door op de draadloze router op een WPS-toets of aanmeldtoets te drukken.

  Opmerking:Informatie over het inschakelen van WPS krijg je van de fabrikant van de draadloze router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 5. Zodra de led blijft branden, is de Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht.

FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de draadloze router hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat de led van de FRITZ!Repeater groen is en niet oranje. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding FRITZ!Repeater optimaal plaatsen.

2 Wi-Fi-verbinding handmatig configureren

Als de draadloze router het WPS-procedé niet ondersteunt, moet je de verbinding handmatig configureren met behulp van de configuratiewizard:

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Druk op de Connect-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
 2. De led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Zodra de led gedurende ten minste 1 minuut ononderbroken knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

Draadloos netwerkapparaat met FRITZ!Repeater verbinden

 1. Noteer de Wi-Fi-netwerksleutel die op de achterkant van de FRITZ!Repeater staat.
 2. Steek de FRITZ!Repeater voor configuratie in een stopcontact in de buurt van de draadloze router. De FRITZ!Repeater start nu op. Tijdens het opstarten knippert de led snel.
 3. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de led langzamer knippert.
 4. Zoek met een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar Wi-Fi-netwerken in de buurt.
 5. Selecteer het Wi-Fi-netwerk "FRITZ!Repeater [...]".
 6. Voer de Wi-Fi-netwerksleutel (wachtwoord) in die je hebt genoteerd.

FRITZ!Repeater als Wi-Fi-bridge configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Stel een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".
 3. Schakel het verbindingstype "Wireless bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer in de lijst de uit te breiden Wi-Fi-netwerken van je draadloze router en klik op "Next".
 5. Selecteer het type Wi-Fi-versleuteling (encryption) en voer de Wi-Fi-netwerksleutel van de draadloze router in.
 6. Bepaal hoe de frequentieband moet worden geselecteerd voor de verbinding tussen de FRITZ!Repeater en de draadloze router en klik op "Next".
 7. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.
 8. Zodra de led van de FRITZ!Repeater blijft branden, is de configuratie voltooid.

FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de draadloze router hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat de led van de FRITZ!Repeater groen is en niet oranje. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding FRITZ!Repeater optimaal plaatsen.