Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3489

FRITZ!Repeater via LAN met router van een andere fabrikant verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via LAN met je router om je thuisnetwerk snel en eenvoudig uit te breiden met een extra accesspoint (draadloos toegangspunt). Zo heb je ook buiten het Wi-Fi-bereik van je router optimale Wi-Fi-ontvangst en highspeed-verbindingen met internet en het thuisnetwerk.

Als je in de FRITZ!Repeater dezelfde Wi-Fi-instellingen gebruikt als in de router, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het Wi-Fi-netwerk met het sterkste signaal (Wi-Fi-roaming).

Verbindingsscenario voor het verbindingstype LAN-bridge

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende stappen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Druk op de Connect-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
 2. De led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Zodra de led gedurende ten minste 1 minuut ononderbroken knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 Draadloos netwerkapparaat met FRITZ!Repeater verbinden

 1. Noteer de Wi-Fi-netwerksleutel die op de achterkant van de FRITZ!Repeater staat.
 2. Steek de FRITZ!Repeater in een stopcontact en wacht gedurende ongeveer 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de led langzamer knippert.
 3. Zoek met een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar Wi-Fi-netwerken in de buurt.
 4. Selecteer het Wi-Fi-netwerk "FRITZ!Repeater [...]".
 5. Voer de Wi-Fi-netwerksleutel (wachtwoord) in die je hebt genoteerd.

3 FRITZ!Repeater als LAN-bridge configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Stel een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".
 3. Selecteer het verbindingstype "LAN bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer de IP-instellingen die de FRITZ!Repeater moet gebruiken en klik op "Next".
 5. Stel de Wi-Fi-instellingen voor de FRITZ!Repeater in en klik op "Next". Als je hier de naam van het Wi-Fi-netwerk en de Wi-Fi-netwerksleutel van je router invoert, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het Wi-Fi-netwerk met de sterkste ontvangst.
 6. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!Repeater aansluiten

 1. Verbind de FRITZ!Repeater met een netwerkkabel met een LAN-poort van de router. Als een rechtstreekse kabelverbinding niet mogelijk is, kun je de afstand tot de de router ook overbruggen met een powerlineverbinding (bijvoorbeeld met FRITZ!Powerline).

De FRITZ!Repeater is nu geconfigureerd als LAN-bridge en is beschikbaar als een extra draadloos toegangspunt. De led voor de verbindingskwaliteit geeft de kwaliteit weer van de Wi-Fi-verbinding van het apparaat dat als eerste een verbinding tot stand heeft gebracht met het draadloze netwerk van de FRITZ!Repeater.