Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Repeater wordt niet gevonden

Het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Repeater wordt niet gevonden door een of meer notebooks, smartphones of andere draadloze netwerkapparaten. Bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken wordt de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Repeater niet weergegeven.

De FRITZ!Repeater neemt tijdens de configuratie het Wi-Fi-netwerk standaard de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) en de Wi-Fi-netwerksleutel van de draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) over voor het Wi-Fi-netwerk, zodat draadloze netwerkapparaten in het thuisnetwerk snel kunnen schakelen tussen de draadloze toegangspunten (Wi-Fi-roaming).

Veel draadloze netwerkapparaten geven verschillende draadloze toegangspunten met dezelfde naam niet apart weer. Als je voor de repeater geen eigen Wi-Fi-netwerknaam (SSID) hebt geconfigureerd, dan raden wij je aan om met FRITZ!App WLAN te controleren of de FRITZ!Repeater wordt weergegeven. FRITZ!App WLAN geeft het Wi-Fi-netwerk van verschillende draadloze toegangspunten weer, zelfs als deze dezelfde Wi-Fi-netwerknaam gebruiken.

Als je de FRITZ!Repeater gebruikt met een FRITZ!Box met Mesh, dan kun je via het Mesh-overzicht in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Home Network > Mesh" snel en eenvoudig controleren of de repeater is verbonden met de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit om het probleem te verhelpen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

  1. Druk op de "Connect"-knop en houd de knop gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
  2. De led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
  3. Zodra de led gedurende ten minste 1 minuut continu knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 Wi-Fi-verbinding opnieuw configureren

  1. Configureer de verbinding van de FRITZ!Repeater opnieuw met behulp van de juiste handleiding: