Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3489

FRITZ!Repeater via LAN met router van een andere fabrikant verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via LAN met je router om je thuisnetwerk snel en eenvoudig uit te breiden met een extra accesspoint (draadloos toegangspunt). Zo heb je ook buiten het Wi-Fi-bereik van je router optimale Wi-Fi-ontvangst en highspeed-verbindingen met internet en het thuisnetwerk.

Als je in de FRITZ!Repeater dezelfde Wi-Fi-instellingen gebruikt als in de router, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het Wi-Fi-netwerk met de sterkste ontvangst (Wi-Fi-roaming).

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype LAN-bridge

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Sluit de FRITZ!Repeater aan op de stroomvoorziening.
 2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de Power- en WLAN-led blijven branden of tot de leds van de signaalsterkte-indicator knipperen.
 3. Druk op de WPS-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconde ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.

  Afb.: Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

 4. Zodra de Power- en WLAN-led blijven branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 Draadloos netwerkapparaat met FRITZ!Repeater verbinden

 1. Steek de FRITZ!Repeater in een stopcontact en wacht gedurende ongeveer 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de Power- en WLAN-led blijven branden.
 2. Zoek met een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar Wi-Fi-netwerken in de buurt.
 3. Selecteer het Wi-Fi-netwerk "FRITZ!WLAN Repeater [...]".
 4. Voer 00000000 (8 nullen) in als Wi-Fi-netwerksleutel (password).

3 FRITZ!Repeater als LAN-bridge configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Stel een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".
 3. Selecteer het verbindingstype "LAN bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer de IP-instellingen die de FRITZ!Repeater moet gebruiken en klik op "Next".
 5. Stel de Wi-Fi-instellingen voor de FRITZ!Repeater in en klik op "Next". Als je hier de naam van het Wi-Fi-netwerk en de Wi-Fi-netwerksleutel van je router invoert, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het Wi-Fi-netwerk met de sterkste ontvangst.
 6. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!Repeater aansluiten

 1. Verbind de FRITZ!Repeater met een netwerkkabel met een LAN-poort van de router. Als een rechtstreekse kabelverbinding niet mogelijk is, kun je de afstand tot de de router ook overbruggen met een powerlineverbinding (bijvoorbeeld met FRITZ!Powerline).

5 Frequentieband voor het Wi-Fi-netwerk selecteren

In de bedrijfsmodus "LAN Bridge" wordt in de repeater automatisch de 2,4GHz-frequentieband voor het Wi-Fi-netwerk ingeschakeld. Als je de 5GHz-frequentieband wilt gebruiken, kun je deze inschakelen in de FRITZ!Repeater:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Channel" ("Radio Channel").
 3. Schakel de optie "Adjust Wi-Fi channel settings" ("Adjust radio channel settings") in.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Wireless standard" de standaard "802.11n+a" om de 5GHz-frequentieband in te schakelen.
 5. Bevestig de weergegeven melding met "OK".
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Repeater is nu geconfigureerd als LAN-bridge en is beschikbaar als een extra draadloos toegangspunt. De signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater geven de kwaliteit weer van de Wi-Fi-verbinding van het apparaat dat als eerste een verbinding tot stand heeft gebracht met het draadloze netwerk van de FRITZ!Repeater.