Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Repeater met Mesh Repeater verbinden (serieschakeling)

Je wilt nog een FRITZ!Repeater verbinden met een al aanwezige FRITZ!Repeater? ✔ Hier kom je te weten hoe je een serieschakeling configureert.

In het Mesh-netwerk kun je meerdere Mesh Repeaters achter elkaar schakelen. Een dergelijke serieschakeling maakt het mogelijk om je thuisnetwerk uit te breiden in een bepaalde richting via het Wi-Fi-bereik van een Mesh Repeater.

Je kunt je FRITZ!Repeater dus niet alleen met de FRITZ!Box (Mesh Master) verbinden, maar ook met een Mesh Repeater die je al hebt. Het maakt niet uit of deze Mesh Repeater nog een FRITZ!Repeater is, een FRITZ!Box of een FRITZ!Powerline-adapter.

In deze handleiding leggen we uit hoe je je nieuwe FRITZ!Repeater kunt verbinden met een Mesh Repeater die je al hebt.

Afb.: Voorbeeld van een draadloze serieschakeling (cascadering) met twee FRITZ!Repeaters

Voorwaarden / beperkingen

 • De al aanwezige Mesh Repeater is verbonden met de Mesh Master en wordt in het Mesh-overzicht weergegeven met het Mesh-pictogram .

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de nieuwe FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Sluit de FRITZ!Repeater aan op de stroomvoorziening.
 2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de Power- en WLAN-led blijven branden of tot de leds van de signaalsterkte-indicator knipperen.
 3. Druk op de WPS-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconde ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.

  Afb.: Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

 4. Zodra de Power- en WLAN-led blijven branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 FRITZ!Repeater met al aanwezige Mesh Repeater verbinden

 1. Steek de nieuwe FRITZ!Repeater voor configuratie in een stopcontact in de buurt van de al aanwezige Mesh Repeater.
 2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de nieuwe FRITZ!Repeater is opgestart en de Power- en WLAN-led blijven branden.
 3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de WPS-toets van de nieuwe FRITZ!Repeater en laat de toets weer los. Nadat je de toets hebt losgelaten, begint de WLAN-led te knipperen.

  Belangrijk:Als de WLAN-led even knippert en vervolgens weer uitgaat, is er een oudere versie van FRITZ!OS geïnstalleerd. Druk in dit geval opnieuw kort op de WPS-toets van de FRITZ!Repeater en zodra de WLAN-led blijft branden, druk je op de WPS-toets en houd je deze gedurende ca. 6 seconden ingedrukt, tot de WLAN-led begint te knipperen.seconden ingedrukt, tot de WLAN-led begint te knipperen.

 4. Binnen 2 minuten: Druk op de Connect-toets van de al aanwezige Mesh Repeater en houd de toets gedurende de in de tabel aangegeven tijd ingedrukt:
  Mesh RepeaterConnect-toetsDuur
  FRITZ!Box 6690, 4060Connectca. 1 seconde
  FRITZ!Box 7590 (AX), 7530 (AX), 7520, 6890, 6660, 6591, 6590Connect / WPSca. 1 seconde
  FRITZ!Box 7490, 7430, 6490WLAN WPSca. 6 seconden
  FRITZ!Box 7560, 7362 SLWLANca. 6 seconden
  FRITZ!Box 7583, 7582, 7581, 7580, 4040, 4020, 3490WPSca. 1 seconde
  FRITZ!RepeaterConnect of WPSca. 1 seconde
  FRITZ!Powerline 1260EConnectca. 1 seconde
  FRITZ!Powerline 1240EWLAN - WPS
  Powerline - Security
  ca. 1 seconde
  FRITZ!Powerline 546E, 540EWLAN · WPSca. 1 seconde
 5. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de nieuwe FRITZ!Repeater blijven branden, is de Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht.

3 FRITZ!Repeater in het Mesh-netwerk opnemen

 1. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de WPS-toets van de nieuwe FRITZ!Repeater en laat de toets weer los. Nadat je de toets hebt losgelaten, begint de WLAN-led te knipperen.
 2. Binnen 2 minuten: Druk op de Connect-toets van de Mesh Master en houd de toets ingedrukt tot de Connect-led (zie tabel) oplicht. Mogelijk lichten er ook andere leds op:
  FRITZ!Box-modelConnect-toetsConnect-led
  FRITZ!Box 6690, 4060ConnectConnect
  FRITZ!Box 7590 (AX), 7530 (AX), 7520, 6890, 6850, 6660, 5530Connect / WPSConnect / WPS
  FRITZ!Box 6591, 6590Connect / WPSWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7490, 7430, 5491, 5490WLAN WPSWLAN / Info
  FRITZ!Box 6490, 6430WLAN WPSWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7560, 7362 SLWLANWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7583, 7582, 7581, 7580WPSWLAN / Info
  FRITZ!Box 6820, 4040, 4020, 3490WPSWLAN
 3. Ca. 5 seconden nadat één of meer signaalsterkte-leds van de nieuwe FRITZ!Repeater blijven branden, is de integratie in het Mesh-netwerk voltooid.

4 FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de nieuwe FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de al aanwezige Mesh Repeater hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat ten minste drie van de vijf signaalsterkte-leds branden. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding FRITZ!Repeater optimaal plaatsen.