Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3489

FRITZ!Repeater via LAN met router van een andere fabrikant verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via LAN met je router om je thuisnetwerk snel en eenvoudig uit te breiden met een extra accesspoint (draadloos toegangspunt). Zo heb je ook buiten het Wi-Fi-bereik van je router optimale Wi-Fi-ontvangst en highspeed-verbindingen met internet en het thuisnetwerk.

Als je in de FRITZ!Repeater dezelfde Wi-Fi-instellingen gebruikt als in de router, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het Wi-Fi-netwerk met de sterkste ontvangst (Wi-Fi-roaming).

Verbindingsscenario voor het verbindingstype LAN-bridge

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden
  Sluit de FRITZ!Repeater aan op de stroomvoorziening.
 2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de Power- en WLAN-led blijven branden of tot de leds van de signaalsterkte-indicator knipperen.
 3. Druk op de WPS-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconde ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.
 4. Zodra de Power- en WLAN-led blijven branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 Draadloos netwerkapparaat met FRITZ!Repeater verbinden

 1. Wi-Fi-netwerksleutel
  Noteer de Wi-Fi-netwerksleutel die op de achterkant van de FRITZ!WLAN Repeater staat (zie afb.).
 2. Steek de FRITZ!Repeater in een stopcontact en wacht gedurende ongeveer 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de Power- en WLAN-led blijven branden.
 3. Zoek met een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar Wi-Fi-netwerken in de buurt.
 4. Selecteer het Wi-Fi-netwerk "FRITZ!WLAN Repeater DVB-C".
 5. Voer de Wi-Fi-netwerksleutel (wachtwoord) in die je hebt genoteerd.

3 FRITZ!Repeater als LAN-bridge configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Stel een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".
 3. Selecteer het verbindingstype "LAN bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer de IP-instellingen die de FRITZ!Repeater moet gebruiken en klik op "Next".
 5. Stel de Wi-Fi-instellingen voor de FRITZ!Repeater in en klik op "Next". Als je hier de naam van het Wi-Fi-netwerk en de Wi-Fi-netwerksleutel van je router invoert, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het Wi-Fi-netwerk met de sterkste ontvangst.
 6. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!Repeater aansluiten

 1. Verbind de FRITZ!Repeater met een netwerkkabel met een LAN-poort van de router. Als een rechtstreekse kabelverbinding niet mogelijk is, kun je de afstand tot de de router ook overbruggen met een powerlineverbinding (bijvoorbeeld met FRITZ!Powerline).

5 Televisieontvangst configureren

Als je het programma-aanbod van je kabelprovider wilt doorgeven ("streamen") aan het thuisnetwerk, configureer je in de FRITZ!Repeater televisieontvangst:

 1. Configureer de FRITZ!Repeater voor televisieontvangst via DVB-C.

De FRITZ!Repeater is nu geconfigureerd als LAN-bridge en is beschikbaar als een extra draadloos toegangspunt. De signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater geven de kwaliteit weer van de Wi-Fi-verbinding van het apparaat dat als eerste een verbinding tot stand heeft gebracht met het draadloze netwerk van de FRITZ!Repeater.