Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Repeater met router van een andere fabrikant verbinden

Je wilt een FRITZ!Repeater zonder FRITZ!Box verbinden met een andere router? ✔ Dat gaat gemakkelijk met deze stap-voor-stap-handleiding.

Verbind je FRITZ!Repeater met je draadloze router om gemakkelijk en efficiënt het Wi-Fi-bereik van je thuisnetwerk uit te breiden. De FRITZ!Repeater neemt dan de toegangsgevens van het Wi-Fi-netwerk van de draadloze router over en kan meteen worden gebruikt door alle draadloze netwerkapparaten in het thuisnetwerk.

Controleer of het Wi-Fi-apparaat het instellen van Wi-Fi-verbindingen per druk op de toets (WPS - Push Button Configuration) ondersteunt. Als je draadloze router WPS niet ondersteunt, configureer dan de Wi-Fi-verbinding handmatig.

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype Wi-Fi-bridge

1 Wi-Fi-verbinding per druk op de toets configureren

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Koppel de FRITZ!Repeater los van de stroomvoorziening.
 2. Maak na 5 seconden weer verbinding met het stroomnet. Na ca. 10 seconden verschijnt op de led-display het pictogram "FRITZ":

  Afb.: pictogram "FRITZ"

 3. Tik 2 of 3 keer op het aanraakpunt links totdat het symbool "load factory settings" wordt weergegeven:

  Afb: Pictogram "Fabrieksinstellingen laden"

 4. Tik op het midden van de led-display. Op de led-display wordt nu het pulserende symbool "confirm entry" weergegeven:

  Afb.: pictogram "Confirm entry"

 5. Tik opnieuw op het midden van de led-display. De FRITZ!Repeater wordt nu opnieuw gestart en de fabrieksinstellingen worden geladen.
 6. Zodra op de led-display het symbool "run WPS for the first time" verschijnt, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid:

  Afb: Pictogram "Run WPS for the first time"

FRITZ!Repeater als Wi-Fi-bridge configureren

 1. Steek de FRITZ!Repeater voor configuratie in een stopcontact in de buurt van de draadloze router.
 2. Druk in midden van het pictogram "Run WPS for the first time" op de led-display van de FRITZ!Repeater tot het pictogram "WPS" begint te knipperen.

  Afb: Pictogram "Run WPS for the first time"

 3. Binnen 2 minuten: Schakel WPS in bij de draadloze router, bijvoorbeeld door op de draadloze router op een WPS-toets of aanmeldtoets te drukken.

  Opmerking:Informatie over het inschakelen van WPS krijg je van de fabrikant van de draadloze router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 4. Zodra de FRITZ!Repeater het pictogram "Wireless LAN field strength" weergeeft, is de Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht.

  Afb.: Pictogram "Wireless LAN field strength"

FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de draadloze router hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat het pictogram "Wireless LAN field strength" ten minste drie van de vijf streepjes voor veldsterkte weergeeft. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding FRITZ!Repeater optimaal plaatsen.

2 Wi-Fi-verbinding handmatig configureren

Als de draadloze router de WPS-procedure niet ondersteunt, moet je de verbinding handmatig configureren met behulp van de configuratiewizard:

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Koppel de FRITZ!Repeater los van de stroomvoorziening.
 2. Maak na 5 seconden weer verbinding met het stroomnet. Na ca. 10 seconden verschijnt op de led-display het pictogram "FRITZ":

  Afb.: pictogram "FRITZ"

 3. Tik 2 of 3 keer op het aanraakpunt links totdat het symbool "load factory settings" wordt weergegeven:

  Afb: Pictogram "Fabrieksinstellingen laden"

 4. Tik op het midden van de led-display. Op de led-display wordt nu het pulserende symbool "confirm entry" weergegeven:

  Afb.: pictogram "Confirm entry"

 5. Tik opnieuw op het midden van de led-display. De FRITZ!Repeater wordt nu opnieuw gestart en de fabrieksinstellingen worden geladen.
 6. Zodra op de led-display het symbool "run WPS for the first time" verschijnt, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid:

  Afb: Pictogram "Run WPS for the first time"

Draadloos netwerkapparaat met FRITZ!Repeater verbinden

 1. Steek de FRITZ!Repeater voor configuratie in een stopcontact in de buurt van de draadloze router.
 2. Zoek met een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar Wi-Fi-netwerken in de buurt.
 3. Selecteer het Wi-Fi-netwerk "FRITZ!WLAN Repeater N/G".
 4. Voer 00000000 (8 nullen) in als Wi-Fi-netwerksleutel (password).

FRITZ!Repeater als Wi-Fi-bridge configureren

 1. Klik op "Wizards" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater
 2. Klik op "Register Repeater".
 3. Klik op de welkomstpagina op "Next".
 4. Selecteer in de lijst het uit te breiden Wi-Fi-netwerk van je draadloze router en klik op "Next".
 5. Selecteer het type Wi-Fi-versleuteling (encryption), voer de Wi-Fi-netwerksleutel van de draadloze router in en klik op "Next".
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 7. Zodra de FRITZ!Repeater het pictogram "Wireless LAN field strength" weergeeft, is de Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht.

  Afb.: Pictogram "Wireless LAN field strength"

FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de draadloze router hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat het pictogram "Wireless LAN field strength" ten minste drie van de vijf streepjes voor veldsterkte weergeeft. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding FRITZ!Repeater optimaal plaatsen.