Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-netwerk van de draadloze router wordt niet gevonden

De FRITZ!WLAN Stick kan het Wi-Fi-netwerk van de draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) niet vinden. Bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken geeft het besturingsprogramma FRITZ!WLAN de naam van de draadloze router (SSID) niet weer onder "Find and Select WLAN Devices".

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Wi-Fi-netwerk inschakelen

De volgende maatregel is alleen nodig als je als draadloze router een FRITZ!Box gebruikt waarvan de WLAN-led niet brandt:

 1. Druk kort op de WLAN-toets van de FRITZ!Box om het Wi-Fi-netwerk in te schakelen. Als je de toetsblokkering in de FRITZ!Box hebt ingeschakeld:
  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Channel" of op "Wi-Fi Network".
  3. Indien beschikbaar, klik op "Adjusting the Wi-Fi Channel Settings".
  4. Schakel het Wi-Fi-netwerk in.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Wi-Fi-instellingen van de draadloze router optimaliseren

FRITZ!Box configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je als draadloze router een FRITZ!Box gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Channel".
 3. Schakel de optie "Set Wi-Fi channel settings automatically (recommended)" in. Daardoor analyseert de FRITZ!Box de Wi-Fi-omgeving en de verbindingskwaliteit van de met de FRITZ!Box verbonden draadloze netwerkapparaten en selecteert op basis daarvan automatisch de beste instellingen voor het Wi-Fi-kanaal.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box worden nu tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch opnieuw tot stand gebracht.
 5. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Network".
 6. Klik op "More Information on the Wi-Fi Network" en schakel de optie "Hide name of the Wi-Fi network" uit of schakel de optie "Name of the Wi-Fi network visible" in. Daardoor voorkom je dat sommige draadloze netwerkapparaten geen verbinding tot stand kunnen brengen met de FRITZ!Box.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Draadloze router configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je een draadloze router van een andere fabrikant gebruikt:

Opmerking:Informatie over de configuratie van de draadloze router krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Schakel in de draadloze router het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk in.
 2. Configureer in de draadloze router indien mogelijk Wi-Fi-kanalen zonder interferentie in. Als de draadloze router zo kan worden geconfigureerd dat deze automatisch de beste instellingen voor het Wi-Fi-kanaal configureert, schakel deze optie dan in.
 3. Configureer de draadloze router zo dat het Wi-Fi-signaal met maximaal vermogen wordt uitgezonden.
 4. Schakel de weergave van de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) in en configureer in de draadloze router een goed herkenbare naam voor het Wi-Fi-netwerk. Daardoor voorkom je dat sommige je draadloze netwerkapparaten geen verbinding kunnen maken met de FRITZ!Box of proberen verbinding te maken met de verkeerde draadloze router die nagenoeg dezelfde naam voor het Wi-Fi-netwerk heeft.

  Opmerking:Bij een wijziging van de naam van het Wi-Fi-netwerk worden alle Wi-Fi-verbindingen verbroken. De Wi-Fi-verbindingen moeten vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.

3 FRITZ!OS en Wi-Fi-software bijwerken

Updates bevatten verbeteringen, herstelde fouten en nieuwe functies. Installeer daarom op alle apparaten de meest recente FRITZ!OS- of softwareversie:

Meest recente software van de draadloze router installeren

 1. Installeer de meest recente software voor de draadloze router volgens de instructies van de fabrikant. Als je een FRITZ!Box gebruikt als draadloze router, ga dan te werk zoals beschreven in de handleiding FRITZ!OS-update uitvoeren.

Meest recente driver voor FRITZ!WLAN Stick installeren

 1. Download de meest recente driver voor je FRITZ!WLAN Stick op onze FTP-server download.avm.de/archive/cardware/fritzwlanusb.stick/.
 2. Dubbelklik op het bestand "avm_fritz!wlan_usb_stick[...].exe" en volg de instructies.

4 USB 3.0-apparaten loskoppelen

 1. Koppel bij wijze van test alle USB 3.0-apparaten los van de USB-poorten van de draadloze router en de computer waarop de FRITZ!WLAN Stick is aangesloten.
 2. Als het probleem nu niet meer optreedt, stoort een USB-apparaat de draadloze verbinding en moet je de interferentie van het USB-apparaat verminderen.

5 Draadloze router optimaal plaatsen

 1. Plaats de draadloze router indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte.
 2. Plaats de draadloze router niet direct in de hoek van een kamer.
 3. Plaats de draadloze router indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de draadloze router indien mogelijk zo hoog mogelijk in een ruimte, bijvoorbeeld boven op een kast.
 5. Plaats de draadloze router zodanig dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de draadloze router en de andere draadloze netwerkapparaten. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, koelkasten of kamerplanten, verminderen duidelijk de kwaliteit van het Wi-Fi-signaal.
 6. Plaats de draadloze router niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld een magnetron, draadloze speakers of bluetoothapparaat.

6 Ander draadloos netwerkapparaat testen

 1. Test of het Wi-Fi-netwerk van de draadloze router door een ander draadloos netwerkapparaat wordt gevonden.
  • Als het andere draadloze netwerkapparaat het Wi-Fi-netwerk van de draadloze router kan vinden, dan is de FRITZ!WLAN Stick mogelijk defect.