Aanbevelen:

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box openen

Op alle computers, smartphones of tablets die je hebt verbonden met je FRITZ!Box, kun je de gebruikersinterface eenvoudig openen in een webbrowser via het adres http://fritz.box. In de gebruikersinterface kun je vervolgens alle functies van de FRITZ!Box configureren en vind je gedetailleerde informatie over het product, je aansluiting en je verbindingen.

Je hoeft de FRITZ!Box niet extra te configureren om de gebruikersinterface te openen. Een internetverbinding is ook niet vereist.

Let op:

  • Je kunt de gebruikersinterface openen via http://fritz.box of via het IP-adres van de FRITZ!Box (in de fabrieksinstellingen http://192.168.178.1). Bovendien is de FRITZ!Box altijd bereikbaar via het nood-IP-adres http://169.254.1.1.
  • Het is niet mogelijk om de gebruikersinterface te openen via de gasttoegang.
  • Voer altijd het volledige adres http://fritz.box in. Als je het adres bijvoorbeeld invoert zonder "http://", is het mogelijk dat de webbrowser een zoekopdracht uitvoert op internet en niet de gebruikersinterface opent.

    Afb.: Volledig adres van de gebruikersinterface invoeren in de adresbalk van de webbrowser.

  • Wanneer je twee FRITZ!Boxen met elkaar hebt verbonden, kun je de gebruikersinterface van de tweede FRITZ!Box (Mesh Repeater) gemakkelijk openen via het Mesh-overzicht van de eerste FRITZ!Box (Mesh Master). Daarnaast kun je via het Mesh-overzicht van de Mesh Master de gebruikersinterface openen van alle Mesh Repeaters die zich in het thuisnetwerk bevinden (FRITZ!Repeaters en FRITZ!Powerline-adapters).

    Afb.: Met een klik op de naam van het apparaat wordt de gebruikersinterface geopend van de tweede FRITZ!Box