Internettoegang configureren - FRITZ!Box op de aansluiting van Telfort configureren

Internettoegang configureren

FRITZ!Box op de aansluiting van Telfort configureren

De FRITZ!Box is optimaal voorbereid voor gebruik op de internetaansluiting van Telfort. Je hoeft de FRITZ!Box alleen maar aan te sluiten op de internetaansluiting en in de FRITZ!Box "Telfort" als internetprovider te selecteren. Vervolgens kan alle apparatuur in je thuisnetwerk onbeperkt gebruikmaken van een complete veelvoud aan FRITZ!Box-functies voor internet en multimedia.

Belangrijk:Volgens onze informatie ondersteunt Telfort configuratie van telefoonnummers op dit moment alleen bij routers die Telfort zelf verstrekt. Zodra we de informatie hebben dát en hóe de telefoonnummers van Telfort kunnen worden ingesteld in de FRITZ!Box, zullen we deze handleiding bijwerken.

1 FRITZ!Box aansluiten

  1. Verbind de FRITZ!Box met de internetaansluiting en een computer. Een uitgebreide handleiding vind je op de installatieposter die met de FRITZ!Box is meegeleverd en in het handboek.

2 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wizards".
  2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
  3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

    Afb.: FRITZ!Box-wizards oproepen

  4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Telfort" en schakel het juiste toegangstype in.
  5. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

De FRITZ!Box controleert nu of de internetverbinding tot stand kan worden gebracht. De configuratie is voltooid als de melding "The Internet connection check was successful" wordt weergegeven.

Belangrijk:Als de controle van de internetverbinding niet is geslaagd, is je internettoegang mogelijk nog niet geactiveerd. Neem in dit geval contact op met Telfort.