Aanbevelen:
Vraagbaak

Alles over Wi-Fi

Wi-Fi is wereldwijd een van de populairste manieren om zich met het internet te verbinden. Logisch, want een draadloze verbinding is snel tot stand gebracht en zorgt voor een hoge transmissiesnelheid. Bovendien zijn nagenoeg alle eindapparaten voorzien van een Wi-Fi-module of kunnen met een Wi-Fi-USB-client compatibel worden gemaakt.

Dat was niet altijd het geval: in het begin van het DSL-tijdperk werd een internetverbinding met een LAN-kabel tot stand gebracht, en pas daarna werd de Wi-Fi-verbinding als luxe-alternatief beschikbaar. Bovendien is Wi-Fi niet zomaar Wi-Fi: de technologie wordt voortdurend verder ontwikkeld, en in de loop van de jaren zijn er zo steeds nieuwe standaards ontstaan. Over de verschillende standaards en andere wetenswaardigheden over het thema Wi-Fi gaat dit artikel.

Wat is Wi-Fi?

De afkorting Wi-Fi staat voor "Wireless Local Area Network". Met deze technologie kan met eindapparaten zoals tablets, pc's of smartphones een draadloze verbinding met een draadloos netwerk tot stand worden gebracht. Om een draadloos netwerk te kunnen opbouwen, is een router nodig die Wi-Fi ondersteunt (bijvoorbeeld de FRITZ!Box 7590). Deze ontvangt het inkomende DSL-, kabel- of LTE-signaal en stuurt het door naar apparaten in het ontvangstbereik.

Verder werkt de draadloze verbinding precies zoals een netwerk via de kabel: Wi-Fi-apparaten melden zich aan en wisselen gegevens uit met de router. De voordelen liggen voor de hand: vervelende kabels zijn overbodig, en je kunt je met je mobieltje of ander apparaat vrij binnen het ontvangstbereik verplaatsen, zonder dat de verbinding wordt verbroken. Bovendien maken de apparaten automatisch opnieuw verbinding met het Wi-Fi-netwerk als je na het verlaten van het ontvangstbereik terugkeert. Voor de veiligheid van Wi-Fi-verbindingen zorgt op de FRITZ!Box-modellen de moderne WPA2-versleuteling: af fabriek is elk Wi-Fi-netwerk beveiligd met een eigen netwerksleutel.

Welke voordelen biedt dual-Wi-Fi?

Aangezien Wi-Fi een draadloos netwerk is, moeten de draadloze signalen in een bepaald netwerk of frequentiebereik worden doorgestuurd. De jarenlange standaard is het netwerk van 2,4 GHz. Dit betekent dat alle Wi-Fi-apparaten in het thuisnetwerk op deze frequentie werken, wat bij een grote hoeveelheid hardware niet alleen een grote benutting veroorzaakt, maar mogelijk ook een negatieve beïnvloeding van apparaten onder elkaar. Behalve de 2,4 GHz-band kan ook de zeer storingbestendige 5 GHz-band voor Wi-Fi worden gebruikt.

Met de invoering van de Wi-Fi-5-standaard in 2013 ontstond hier voor het eerst een breder gebruik van Wi-Fi-netwerken van 5 GHz, mits een compatibele client. Dual-Wi-Fi betekent dat de FRITZ!Box tegelijk op beide kanalen verbonden apparaten kan bedienen. Als de techniek in de Wi-Fi-router dan ook nog zelfstandig beslist welke band voor welk apparaat optimaal is en overeenkomstig wisselt tussen de twee, spreekt men van band steering.

Welke standaards zijn er?

Wi-Fi-6 hebben we reeds vermeld als de meest actuele variant. Maar deze heeft een paar voorlopers die telkens nieuwe mogelijkheden met zich mee brachten. Dit is een kort overzicht van de belangrijkste Wi-Fi-standaards:

IEEE 802.11:

Dit is de standaard die als basis dient voor de communicatie in draadloze netwerken. Met de eerste Wi-Fi-standaard uit 1997 was het mogelijk om gegevens te versturen met 1 Mbit/s. De letters "IEEE" staan voor de uitgever van de standaard, het Institute of Electrical and Electronics Engineers. De volgende standaards zijn verdere ontwikkelingen van IEEE 802.11.

IEEE 802.11b:

De eerste verdere ontwikkeling uit de periode van de millenniumwisseling wordt door de letter b aangeduid. In theorie kan met Wi-Fi b in het 2,4 GHz-netwerk tot 11 Mbit/s worden overgedragen.

IEEE 802.11g:

Wi-Fi g is de opvolger van Wi-Fi b en werkt eveneens enkel in het 2,4 GHz-netwerk. De maximale overdrachtssnelheid was verhoogd tot 54 Mbit/s en was vanaf 2003 als standaard beschikbaar.

IEEE 802.11n:

In september 2009 werd afscheid genomen van de volgende standaard Wi-Fi 4. Wi-Fi 4 kan apparaten zowel op het netwerk van 2,4 GHz als 5 GHz aanspreken en gegevens overdragen met tot 600 Mbit/s.

IEEE 802.11ac:

Wi-Fi 5 werd eind 2013 als standaard vastgelegd en is alleen als standaard voor de 5 GHz-band vastgelegd. Nieuw is echter de snelheid van momenteel tot 1733 Gbit/s in een apparaatconfiguratie met 4 antennes. Meer informatie over Wi-Fi 5 vindt u hier in de vraagbaak.

Wi-Fi 6 / IEEE 802.11ax:

Wi-Fi 6 is de modernste en snelste Wi-Fi-variant.