Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Draadloos netwerkapparaat brengt geen verbinding tot stand met de optimale Mesh Repeater

Hoewel draadloze netwerkapparaten actief gegevens uitwisselen, selecteren deze niet de dichtstbijzijnde Mesh Repeater (FRITZ!Box, FRITZ!Repeater of FRITZ!Powerline-apparaat met Wi-Fi-functie) in het FRITZ! Mesh-netwerk, maar blijven verbonden met een Mesh Repeater die verder weg is.

1 Controleren of Mesh Wi-Fi steering ondersteund wordt

De FRITZ!Box kan alleen draadloze netwerkapparaten via Mesh Wi-Fi steering naar een andere Mesh Repeater sturen, wanneer het draadloze netwerkapparaat de Wi-Fi-standaards 802.11k en 802.11v ondersteunen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Master op "Wi-Fi ".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Network".
 3. Klik in de lijst "Known Wireless Devices in the Wi-Fi Network" naast het draadloze netwerkapparaat in kwestie op de knop (Bewerken).

  Belangrijk:De FRITZ!Box geeft in de lijst alleen draadloze netwerkapparaten aan die op dat moment zijn verbonden met de FRITZ!Box. Zorg ervoor dat het draadloze netwerkapparaat in kwestie binnen het Wi-Fi-bereik van de FRITZ!Box is.

 4. Controleer of bij "Wi-Fi connection" bij je draadloze netwerkapparaat onder "Signal properties" de vermeldingen "11k" en "11v" staan.
 5. Als daar de vermeldingen "11k" en "11v" staan, ondersteunt het draadloze netwerkapparaat Mesh Wi-Fi steering. Ga in dit geval te werk zoals beschreven in "FRITZ! Mesh voor Mesh Wi-Fi steering configureren".
   Als daar de niet vermeldingen "11k" en "11v" staan, ondersteunt het draadloze netwerkapparaat Mesh Wi-Fi steering niet. Ga in dit geval te werk zoals beschreven in "Eigen Wi-Fi-netwerk voor Mesh Repeater configureren".

2 FRITZ! Mesh voor Mesh Wi-Fi steering configureren

De Mesh Master kan draadloze netwerkapparaten die Mesh Wi-Fi steering ondersteunen desgewenst zonder onderbrekingen naar een andere Mesh Repeater of de andere frequentieband sturen. De draadloze netwerkapparaten volgen deze opdracht meestal op:

 1. Configureer FRITZ! Mesh zoals wordt beschreven in de handleiding Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.

3 Een eigen Wi-Fi-netwerk voor de Mesh Repeater instellen

De Mesh Master kan draadloze netwerkapparaten die Mesh Wi-Fi steering niet ondersteunen niet aansturen. Om deze apparaten gericht met een bepaalde Mesh Repeater te verbinden, moet je in de Mesh Repeater het overnemen van de instellingen uitschakelen en een eigen Wi-Fi-netwerknaam voor de Mesh Repeater configureren:

Overnemen van de instellingen in de Mesh Repeater uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Repeater op "Access to Home Network". Als je een FRITZ!Box gebruikt als Mesh Repeater:
  1. Klik op "Home Network" en vervolgens op "Mesh".
  2. Klik op het tabblad "Mesh Settings".
 2. Schakel de optie "Adopt settings enabled" uit.
 3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Nieuwe Wi-Fi-netwerknaam voor Mesh Repeater configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Repeater op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Network".
 3. Voer in het invoerveld "Name of the Wi-Fi network (SSID)" een individuele naam in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. Als de nieuwe naam van het Wi-Fi-netwerk wordt opgeslagen, worden alle Wi-Fi-verbindingen met de Mesh Repeater verbroken.

De Mesh Repeater stelt nu een eigen Wi-Fi-netwerk met een eigen Wi-Fi-netwerknaam beschikbaar en draadloze netwerkapparaten kunnen nu gericht een verbinding tot stand brengen met het nieuwe Wi-Fi-netwerk. Wi-Fi-apparaten die de toegangsgegevens van beide Wi-Fi-netwerken kennen, beslissen zelfstandig met welk Wi-Fi-netwerk ze een verbinding tot stand brengen. Apparaten die met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbonden zijn, kunnen niet meer worden aangestuurd door de Mesh Master.