Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

De opslagcapaciteit van een USB-harde schijf wordt met "0 Byte" weergegeven

De opslagcapaciteit van een USB-harde schijf die is verbonden met de FRITZ!Box, wordt weergegeven als "0 Byte" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Home Network > USB / Storage".

1 Partities die groter zijn dan 4 terabyte worden niet ondersteund

De FRITZ!Box ondersteunt partities van maximaal 4 terabyte. Doorgaans kun je partities van 4 terabyte of meer nog openen met Windows Verkenner of Apple OS X Finder, als het USB-opslagmedium is geconfigureerd als netwerkstation op de computer. Je kunt echter geen gebruik maken van de FRITZ!NAS-gebruikersinterface (http://fritz.nas) om bestanden te kopiëren naar partities van 4 terabyte of groter.

Workaround

  1. Formatteer het USB-opslagmedium opnieuw en maak maximaal vier partities aan die elk niet groter zijn dan 4 terabyte en die zijn geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, exFAT, FAT/FAT32 of ext2/ext3/ext4.

    LET OP!Maak een back-up van je gegevens vóórdat je het USB-opslagmedium opnieuw formatteert, want tijdens dit proces gaan alle gegevens verloren. Informatie over het formatteren krijg je van de fabrikant.