Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Interne telefoongesprekken voeren

Als er meerdere telefoons zijn aangesloten op je FRITZ!Box, dan kun je (gratis) interne telefoongesprekken voeren tussen de telefoons.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

  1. Wanneer alle met de FRITZ!Box verbonden telefoons moeten rinkelen, kies je **9 voor een paging-oproep. Je belt dan met de telefoon die als eerste wordt opgenomen.
    • Wanneer er een bepaalde telefoon moet rinkelen, kies dan ** en vervolgens het interne telefoonnummer van de telefoon.

      Opmerking:Je vindt de interne telefoonnummers van de telefoontoestellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telephone Book > Internal Numbers".