Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Telefoons rinkelen ondanks ingeschakelde functie "Niet storen" of geconfigureerde doorschakeling

Telefoons rinkelen ondanks ingeschakelde functie "Niet storen" of geconfigureerde doorschakeling:

  • Hoewel de functie "Niet storen" is ingeschakeld in de FRITZ!Box, rinkelen aangesloten telefoons toch.
  • Hoewel een doorschakeling is geconfigureerd voor een telefoonnummer, rinkelen de aangesloten telefoons toch bij inkomende oproepen op dit telefoonnummer.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Optie "belangrijke persoon" in telefoonboek uitschakelen

Als telefoons rinkelen terwijl de functie "Niet storen"is ingeschakeld of een doorschakeling als parallelle oproep actief is, is voor deze beller de optie "belangrijke persoon" (belangrijke persoon) ingeschakeld in het telefoonboek. Schakel deze optie uit als je niet wilt dat je telefoons rinkelen bij oproepen van deze beller:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
  2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonboek".
  3. Klik op de knop (Bewerken) bij de telefoonboekvermelding van de beller.
  4. Schakel de optie "belangrijke persoon" uit.
  5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.