Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3656

FRITZ!Box voor gebruik op de aansluiting van VOO configureren

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box al geconfigureerd voor gebruik op de kabelaansluiting van VOO. Je hoeft de FRITZ!Box alleen maar aan te sluiten op de kabelmodem van VOO. Vervolgens kan alle apparatuur in je thuisnetwerk onbeperkt gebruikmaken van de complete veelvoud aan FRITZ!Box-functies voor internet en televisie (VOO tv+).

Als je de instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, configureer de FRITZ!Box dan zoals beschreven in deze handleiding.

Belangrijk:Op dit moment hebben wij geen informatie over de vraag of er met de FRITZ!Box via VOO getelefoneerd kan worden en zo ja, hoe de telefoonnummers in de FRITZ!Box moeten worden geconfigureerd. Zodra we informatie daarover hebben, zullen we deze handleiding bijwerken.

1 Kabelmodem aansluiten

  1. Verbind de kabelmodem met de eerste multimedia-einddoos of met de contactdoos die de installateur heeft gebruikt bij de installatie. Gebruik daarvoor de door de installateur geleverde coaxiale kabel (zonder verlenging).

2 Kabelmodem configureren

  1. Activeer de zogenaamde bridgemodus voor de kabelmodem van VOO. Dit wordt uitgelegd in de handleiding Activer ou désactiver le mode bridge du modem VOO.

3 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

  1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
  2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
  3. Klik op "Internet" en vervolgens op "Account Information".
  4. Selecteer "Cable modem or Internet router" in de vervolgkeuzelijst "Internet connection via".
  5. Verbind de "WAN"-poort van de FRITZ!Box via een netwerkkabel met "Port 1" van de kabelmodem en klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
  6. Nu brengt de FRITZ!Box de internetverbinding tot stand via de kabelmodem. De configuratie is voltooid als de melding "The procedure was concluded successfully" wordt weergegeven.