Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Telefoon rinkelt niet tijdens de configuratie in de gebruikersinterface

Tijdens het configureren van een telefoon in de gebruikersinterface onder "Telefonie > Telefoonapparaten > Nieuw apparaat instellen" ("Telefonie > Randapparatuur > Nieuw apparaat inrichten") controleert de FRITZ!Box of de telefoon juist is aangesloten. Nadat je de poort hebt geselecteerd waarmee de telefoon is verbonden, verschijnt de vraag "Rinkelt de telefoon?". De telefoon rinkelt echter niet en je kunt de configuratie niet voortzetten.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Telefoon rechtstreeks op de FRITZ!Box aansluiten

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale die is verbonden met de FRITZ!Box:

  1. Koppel de telefoon los van de telefooncentrale en sluit de telefoon rechtstreeks aan op de FRITZ!Box.

Als de telefoon nu rinkelt, is de telefooncentrale onjuist geconfigureerd. Informatie over configuratie van de telefooncentrale verkrijg je bij de fabrikant.

2 Andere telefoon testen

  1. Koppel de telefoon los van de FRITZ!Box en sluit een andere telefoon aan op dezelfde poort.
    • Als de tweede telefoon rinkelt, is de eerste telefoon of de kabel ervan defect.