Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Box meldt "VPN connection to [...] has been cleared"

De IPSec-verbinding met de FRITZ!Box wordt automatisch verbroken. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 1 Lifetime expired"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 3 IKE server"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 4 Decapsulation error"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 5 IP address change"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 7 Datapipe flush"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 8"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 9 Dead Peer Detection"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 12 SA loss"

Voer de maatregelen uit van de instructies waarin de waargenomen fout wordt beschreven.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 De fout treedt af en toe op

De melding wordt door de FRITZ!Box weergegeven als de VPN-verbinding wordt verbroken. Het nummer in de foutmelding geeft aan waarom de VPN-verbinding werd verbroken:

 • Cause 1: De VPN-verbinding werd na een uur inactiviteit verbroken.
 • Cause 3: De tegenpartij (bijvoorbeeld FRITZ!VPN) heeft de VPN-verbinding verbroken.
 • Cause 4: De gegevens die door de VPN-tegenpartij werden verstuurd konden niet worden ontsleuteld.
 • Cause 5: Het openbare IP-adres van de FRITZ!Box of de tegenpartij is gewijzigd toen de VPN-verbinding actief was, bijvoorbeeld nadat de internetverbinding is verbroken.
 • Cause 7: De VPN-tegenpartij is niet meer bereikbaar.
 • Cause 8: De tegenpartij (bijvoorbeeld FRITZ!VPN) heeft de VPN-verbinding verbroken.
 • Cause 9: De VPN-tegenpartij is niet meer bereikbaar.
 • Cause 12: De Security Associations (SA) voor de VPN-verbinding is niet langer geldig, bijvoorbeeld door veranderingen in de internetverbinding.

Bij VPN-verbindingen die tot stand worden gebracht met het programma FRITZ!VPN, een smartphone of een andere VPN-client, kun je de verbinding in al deze gevallen altijd weer handmatig herstellen, in FRITZ!VPN bijvoorbeeld door op de knop "Establish" te klikken.

Bij VPN-verbindingen tussen twee FRITZ!Boxen (LAN-LAN-verbinding) wordt de verbinding automatisch hersteld zodra er vanuit het ene netwerk toegang wordt verschaft tot het andere netwerk. Als de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven en automatisch worden worden hersteld als de verbinding wordt verbroken, configureer dan de volgende instellingen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN (IPSec)".
 4. Klik bij de VPN-verbinding in kwestie op de knop (Bewerken).
 5. Voer in het invoerveld "VPN password (pre-shared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen.
 6. Schakel de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 De fout treedt voortdurend op

Als de VPN-verbinding niet tot stand kan worden gebracht, komt dit door een fout in de VPN-instellingen. Zulke fouten treden meestal meteen op na configuratie van de VPN-verbinding of na wijziging van de VPN-configuratiebestanden. Om een dergelijke fout te verhelpen, moet je de VPN-verbinding opnieuw configureren:

 1. Wis de VPN-verbinding in de FRITZ!Box of in beide FRITZ!Boxen.
 2. Als je een VPN-verbinding tot stand wilt brengen tussen twee FRITZ!Boxen, configureer dan de VPN-verbinding tussen de FRITZ!Boxen opnieuw.