Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

WLAN-led van de FRITZ!Box knippert

De WLAN-led van de FRITZ!Box knippert ononderbroken. Wi-Fi-apparaten kunnen geen Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box tot stand brengen en in de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box staat mogelijk een van de volgende foutmeldingen:

 • "Wi-Fi-module kon niet worden geïnitialiseerd. Start de FRITZ!Box opnieuw op! (#0101)"
 • "Wi-Fi-module kon niet worden geïnitialiseerd. Start de FRITZ!Box opnieuw op! (#0102)"
 • "Wi-Fi-module kon niet worden geïnitialiseerd. Start de FRITZ!Box opnieuw op! (#02EA)"

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Koppel de FRITZ!Box gedurende 5 minuten los van het elektriciteitsnet.

  Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Nadat je de FRITZ!Box weer hebt aangesloten op het elektriciteitsnet, duurt het ongeveer twee minuten tot de FRITZ!Box weer opnieuw is opgestart. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de FRITZ!Box.

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een verkeerde netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen:

 1. Sluit de FRITZ!Box met een geschikte netvoeding op het elektriciteitsnet aan.

3 Meest recente FRITZ!OS installeren

Voer deze stappen uit met een ander apparaat dat met een netwerkkabel is verbonden met de FRITZ!Box:

Belangrijk:Als je met geen enkel apparaat toegang kunt krijgen tot de FRITZ!Box, ga dan te werk zoals beschreven in de handleiding FRITZ!Box-gebruikersinterface kan niet worden geopend.

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

4 Instellingen voor Wi-Fi-kanaal automatisch configureren

Verkeerde Wi-Fi-instellingen kunnen verhinderen dat de FRITZ!Box het Wi-Fi-netwerk op de juiste wijze kan initialiseren:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal").
 3. Schakel de optie "Instellingen Wi-Fi-kanalen automatisch uitvoeren (aanbevolen)" ("Instellingen draadloze kanalen automatisch uitvoeren (aanbevolen)") in.
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box worden nu tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch opnieuw tot stand gebracht.

5 FRITZ!Box als Mesh Repeater configureren

De volgende stap is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box moet worden gebruikt als Mesh Repeater:

 1. Herconfigureer de FRITZ!Box als Mesh Repeater. Als je de FRITZ!Box wilt verbinden met een al aanwezige Mesh Repeater, ga dan te werk zoals beschreven in de handleiding FRITZ!Box met Mesh Repeater verbinden (cascadekoppeling).