Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Interne belgroep in FRITZ!Box configureren (groepsoproep)

In tegenstelling tot een pagingoproep waarbij alle telefoons rinkelen, kun je met een groepsoproep gericht bepaalde telefoons die in de FRITZ!Box zijn geconfigureerd, tegelijk bellen. Je belt dan met de telefoon die als eerste wordt opgenomen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonboek".
 3. Ga naar het eerste telefoonboek.
 4. Klik op de knop "Nieuwe vermelding".
 5. Geef de telefoonboekvermelding een naam, bijvoorbeeld "Groepsoproep".
 6. Voer als telefoonnummer de interne telefoonnummers in van de telefoons die moeten rinkelen bij de groepsoproep. Toets eerst ** in, gevolgd door de telefoonnummers, elk gescheiden door een #. Wanneer je nog een andere FRITZ!Box in het thuisnetwerk gebruikt, mag je geen interne telefoonnummers van deze FRITZ!Box invoeren.

  Voorbeeld:
  Om de telefoon op Poort 1, de eerst geconfigureerde DECT-telefoon en de eerste IP-telefoon te laten rinkelen, toets je het telefoonnummer **1#610#620 in.

  Opmerking:De interne telefoonnummers van de telefoons vind je in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telefoonboek > Interne nummers".

 7. Klik op "Meer opties" ("Andere opties") en selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Telefoonnummer" het telefoonnummer voor de belgroep.
 8. Noteer het snelkiesnummer dat is toegewezen aan de telefoonboekvermelding.

  Opmerking:Je kunt ook een ander snelkiesnummer toewijzen. Het snelkiesnummer moet uit twee cijfers bestaan en mag nog niet in het telefoonboek voorkomen.

 9. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Je kunt nu via het snelkiesnummer de geconfigureerde groep bellen.