Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Inkomende oproepen via een specifiek telefoonnummer (callthrough) omleiden

Met de functie "Callthrough" kun je je FRITZ!Box zo configureren dat bepaalde oproepen worden doorgestuurd naar een doelnummer naar keuze met een goedkopere telefoonverbinding. Dit kan voordeliger zijn dan een directe verbinding via bijvoorbeeld het vaste telefoonnet of een mobielnetwerk.

Voorbeeld:
Je bent onderweg en wilt iemand in het buitenland bellen vanaf je mobiele telefoon. Je kunt die persoon rechtstreeks in het buitenland bellen of je kunt je FRITZ!Box thuis bellen, die het gesprek dan voor een goedkoper tarief omleidt via internet naar de aansluiting in het buitenland.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Callthrough configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Oproepbehandeling".
 3. Klik op het tabblad "Callthrough".
 4. Schakel de optie "Callthrough activeren" in.
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Telefoonnummer inkomend" het telefoonnummer waarvoor je de callthrough-functie mogelijk wilt maken.
 6. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Telefoonnummer uitgaand" het telefoonnummer dat de FRITZ!Box moet gebruiken om de oproep door te sturen.
 7. Voer in het invoerveld "Pincode" onder "Beveiligingsinstellingen" ("Veiligheidsinstellingen") een een uit vier cijfers bestaand nummer in. De beller moet deze pincode invoeren op de telefoon om de oproep te kunnen doorsturen via de FRITZ!Box.
 8. Als je alleen bepaalde bellers callthrough mogen gebruiken, schakel je de optie "Alleen oproepen van de volgende telefoonnummers aannemen" in en voer je vervolgens de telefoonnummers in met het bijbehorende netnummer.

  Belangrijk:De bevoegde bellers mogen niet anoniem bellen, anders kunnen zij callthrough niet gebruiken.

 9. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 Callthrough gebruiken

 1. Bel het telefoonnummer waarvoor je callthrough hebt geconfigureerd.
 2. Toets na het geluidssignaal de pincode in op de telefoon.
 3. Wanneer je via de FRITZ!Box wilt worden doorverbonden:
  1. Kies 0, omdat het automatisch kiezen van een buitenlijn is uitgeschakeld bij callthrough.
  2. Zodra je de kiestoon hoort, bel je het gewenste nummer met het netnummer.
  • Wanneer je een telefoon wilt bereiken die is aangesloten op de FRITZ!Box, kies je het interne telefoonnummer van de betreffende telefoon.

   Opmerking:Je vindt de interne telefoonnummers van de telefoontoestellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telefoonboek > Interne nummers".

3 Problemen bij het tot stand brengen van een callthroughverbinding

Als de callthroughverbinding niet goed tot stand wordt gebracht, verhelp je het probleem als volgt:

Eigen telefoonnummer wordt niet doorgestuurd

Als je "callthrough" hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box en deze functie gebruikt om te bellen, wordt je telefoonnummer niet automatisch doorgegeven. In sommige gevallen (alleen voor een enkele oproep) kun je echter het telefoonnummer doorgeven van de telefoonaansluiting waarmee je FRITZ!Box is verbonden:

 1. Kies #31# en kies vervolgens het telefoonnummer waarnaar je wilt worden gerouteerd.

  Belangrijk:Het telefoonnummer van de telefoonaansluiting waarmee je de FRITZ!Box hebt gebeld, kan niet worden doorgegeven.

Geen invoergeluid voor de pincode te horen

Als je geen invoergeluid kunt horen voor het intoetsen van de pincode, heb je callthrough geconfigureerd voor specifieke telefoonnummers. In dit geval komt het aan de FRITZ!Box doorgegeven telefoonnummer niet overeen met het telefoonnummer waarvoor je de callthrough-functie hebt ingeschakeld of je belt anoniem. Welk telefoonnummer je doorgeeft, kun je controleren in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

Pincode wordt niet geaccepteerd of de cijfers worden niet of niet goed herkend

Als de pincode niet wordt geaccepteerd of als een of meer cijfers niet of niet goed worden herkend, dan wordt Inband signalering gebruikt voor de DTMF-transmissie. Met deze transmissiemethode worden DTMF-tonen overgedragen binnen de gegevensstroom voor spraak en niet via een afzonderlijk besturingskanaal, waardoor er fouten optreden bij het herkennen van de DTMF-tonen. Stel daarom de DTMF-transmissie in op "SIP-INFO" of "RTP-Event" in de FRITZ!Box:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Eigen telefoonnummers".
 3. Klik bij het internettelefoonnummer in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Andere aanbieder" ("Andere provider"), zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider voor internettelefonie gebruikt.
 5. Selecteer bij "DTMF-overdracht" de instelling "INFO, RTP of Inband".
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Een of meer cijfers worden dubbel herkend

Als afzonderlijke cijfers dubbel worden herkend, wordt de methode "SIP INFO" of "RTP Event" gebruikt voor de DTMF-transmissie. Dit zijn veilige transmissiemethoden, maar het oorspronkelijke DTMF-spectrum wordt door je provider niet zuiver gefilterd uit de daadwerkelijke gegevensstroom voor spraak. Hierdoor wordt de DTMF-invoer eenmaal herkend als in-band en eenmaal als afzonderlijk overgedragen DTMF-gebeurtenis. Mogelijk helpt het om de DTMF-transmissie te wijzigen in "Inband":

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Eigen telefoonnummers".
 3. Klik bij het internettelefoonnummer in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Andere aanbieder" ("Andere provider"), zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider voor internettelefonie gebruikt.
 5. Selecteer bij "DTMF-overdracht" de instelling "Inband".
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Ingesprektoon na het kiezen van het nummer voor een buitenlijn

Er wordt al via de FRITZ!Box gebeld of er is al een of er is al een callthroughverbinding actief. Hierdoor is het maximaal aantal mogelijk gesprekken bereikt dat via de FRITZ!Box kan worden gevoerd of dat de telefonieprovider toestaat.

Gesprekken worden sterk vertraagd beëindigd

De FRITZ!Box herkent de ingesprektoon van de tegenpartij niet of detecteert deze toon te laat. Ga als volgt te werk om de verbinding veilig te verbreken:

 1. Toets op de telefoon # of ## in. Zodra je een signaal hoort, wordt de callthroughverbinding verbroken, maar de verbinding met de FRITZ!Box blijft gehandhaafd. Je kunt nu ophangen om de verbinding helemaal te verbreken of je opnieuw laten doorverbinden via de FRITZ!Box.