Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Filterlijsten voor websites maken

Met het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box kun je niet alleen internettoegang beperken qua tijd, maar ook door middel van filterlijsten verbieden dat bepaalde websites worden bezocht of alleen toestaan dat bepaalde websites worden bezocht.

Neem de informatie over de filterlijsten van de FRITZ!Box in acht en voer de daarop volgende maatregelen uit.

Voorwaarden / beperkingen

 • De filterlijsten zijn niet beschikbaar als de FRITZ!Box de internetverbinding van een andere router gebruikt. In dit geval moet je het internetgebruik reguleren in de andere router.
 • Voor toegangsprofielen met ingeschakelde de filterlijst is het rechtstreeks oproepen van IP-adressen op internet altijd geblokkeerd. Op de lijst "Permitted IP addresses" kun je zien welke IP-adressen niet kunnen worden opgeroepen, omdat deze worden geblokkeerd door de FRITZ!Box. Je kunt deze IP-adressen desgewenst weer vrijgeven.

1 Filterlijsten van de FRITZ!Box

In de FRITZ!Box kun je een lijst aanleggen met toegestane websites en een lijst met geblokkeerde websites. Elke lijst kan maximaal 500 internetadressen (URL's) bevatten en worden ingeschakeld voor afzonderlijke of meerdere toegangsprofielen.

Toegestane internetpagina’s

Apparaten waaraan een toegangsprofiel met de actieve filter "Permit websites" is toegewezen, kunnen uitsluitend de websites openen die op de lijst "Permitted websites" (toegestane websites) staan. Alle andere websites zijn geblokkeerd. Een lijst met toegestane websites is geschikt voor jonge kinderen die slechts enkele websites mogen bezoeken.

Let op dat sommige websites inhoud van andere internetadressen laden. Als de filter "Permit websites" is ingeschakeld worden dergelijke websites alleen dán juist weergegeven, als de websites waarvan de inhoud wordt geladen ook op de lijst "Permitted websites" staan.

Voorbeeld:
Als je www.wikipedia.org opent worden ook gegevens geladen van www.wikimedia.org. Als echter alleen wikipedia.org op de lijst "Permitted websites" staat, wordt deze website niet juist weergegeven.

Geblokkeerde websites

Apparaten waaraan een toegangsprofiel met de actieve filter "Block websites" is toegewezen, kunnen niet de websites openen die op de lijst "Blocked websites" (geblokkeerde websites) staan. Alle andere websites mogen wel worden geopend. Een lijst met geblokkeerde websites is geschikt voor kinderen die bepaalde websites niet mogen bezoeken.

Houd er rekening me dat sommige internetdiensten bereikbaar zijn via verschillende internetadressen. Om de toegang tot deze diensten te blokkeren, moet je alle adressen blokkeren waarover de dienst kan worden geopend. Dit geldt met name voor apps die vaak meerdere of verschillende adressen gebruiken.

Voorbeeld:
Om de toegang tot youtube en ook voor de Youtube-app te blokkeren, moet je de adressen youtube.com, youtube-nocookie.com, youtu.be, ytimg.com, ggpht.com, googleapis.com en googlevideo.com op de lijst "Blocked websites" zetten (stand: maart 2018). Google noemt deze adressen in de handleiding YouTube-content beperken in uw netwerk of op uw beheerde apparaten.

2 Filterlijsten voor websites maken

Zet de adressen van de websites die je wilt verbieden of toestaan op de betreffende filterlijst:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Lists".
 4. Klik naast de benodigde lijst op de link "Edit".
 5. Voer in het invoerveld de internetadressen in zonder prefix zoals http, https of www. Druk na het invoeren van elk adres op de entertoets.

  Voorbeeld:
  poker.com xxx.com aggro.tv

 6. Klik op "Apply" om de lijst op te slaan.

De filterlijsten zijn nu geconfigureerd. De filterlijsten zijn geldig voor alle toegangsprofielen waarvoor je de optie "Filter web sites" hebt ingeschakeld. Start de FRITZ!Box opnieuw op, zodat de filterlijst ook wordt toegepast op apparaten die tijdens de configuratie toegang hebben tot internet.