Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Bellers horen geen ingesprektoon als er al wordt gebeld via de FRITZ!Box

Bellers horen niet de ingesprektoon, maar de wektoon als er al wordt gebeld via de FRITZ!Box. Daardoor denkt de beller dat de lijn vrij is.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Functie wordt niet ondersteund bij IP-telefoons en telefoons die zijn aangemeld bij de Mesh Repeater.

De functie "Oproep weigeren indien in gesprek (Busy on busy)" wordt niet ondersteund bij het bellen met IP-telefoons (bijvoorbeeld FRITZ!App Fon) en telefoons die zijn aangemeld bij een Mesh Repeater. Als het gesprek met een IP-telefoon of een telefoon die is aangemeld bij een Mesh Repeaterwordt gevoerd, is het dus niet mogelijk om een ingesprektoon door te geven aan een andere beller.

2 FRITZ!Box configureren

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
  2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
  3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop (Bewerken).
  4. Klik op het tabblad "Telephony Device Features" of "Properties".
  5. Schakel de optie "Call rejection on busy (busy on busy)" in.
  6. Schakel de optie "Call Waiting" uit. Bij ISDN-telefoons moet je deze optie rechtstreeks uitschakelen in de ISDN-telefoon. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.
  7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.