Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Via gasttoegang geen internettoegang mogelijk

Hoewel het mogelijk is om draadloze netwerkapparaten aan te melden bij de gasttoegang van de FRITZ!Box, hebben deze apparaten geen toegang tot internet via de gasttoegang.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

  1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 HTTPS-pagina in de webbrowser openen

Als de optie "Permit login with guest access/hotspot only after consent to terms of use" is ingeschakeld, wordt alleen internettoegang verleend nadat is ingestemd met deze gebruiksvoorwaarden. De captiveportal met de gebruiksvoorwaarden wordt echter alleen weergegeven als een HTTPS-website wordt geopend:

  1. Open in een webbrowser een een HTTPS-pagina, bijvoorbeeld https://avm.de. De FRITZ!Box geeft nu de captiveportal voor de gasttoegang weer.
  2. Stem in met de gebruiksvoorwaarden van de gasttoegang.