Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Opslagcapaciteit van een USB-opslagmedium wordt onjuist weergegeven

Een computer geeft voor een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box en waaraan in de computer een netwerkstation is toegewezen, een hogere opslagcapaciteit weer dan daadwerkelijk beschikbaar is op het USB-opslagmedium.

Totale opslagcapaciteit van alle opslagmedia die zijn verbonden met de FRITZ!Box wordt weergegeven

De FRITZ!Box maakt zijn interne opslag en alle aangesloten USB-opslagmedia beschikbaar in het thuisnetwerk. Deze worden weergegeven in de netwerkmap \\fritz.box\FRITZ.NAS en zijn toegankelijk via het SMB-protocol (Server Message Block). Als aan een subdirectory van deze map een netwerkstation wordt toegewezen, kan de computer alleen de opslagcapaciteit van de volledige netwerkmap bepalen.

Daarom geeft de computer voor alle subdirectories waaraan een netwerkstation is toegewezen, bijvoorbeeld afzonderlijke USB-opslagmedia, de totale opslagcapaciteit weer van alle opslagmedia die is aangesloten op de FRITZ!Box. Dit is geen fout van de FRITZ!Box.