Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Beltonen voor FRITZ!Fon configureren

Op de FRITZ!Fon kun je verschillende beltonen gebruiken. Naast de standaardbeltoon kun je ook de volgende speciale beltonen instellen:

 • verschillende beltonen voor inkomende telefoonnummers
 • beltonen voor bepaalde telefoonboekvermeldingen
 • beltonen voor belangrijke personen in het telefoonboek van de FRITZ!Box
 • beltoon voor interne oproepen.
 • beltoon voor de wekker

Bij de beltoon "Voice" (spraak) wordt bij een inkomende oproep de naam van de beller aangekondigd, als het telefoonnummer van de beller in het telefoonboek staat. Als het telefoonnummer niet in het telefoonboek staat, wordt de locatie of het land waar de oproep vandaan komt aangekondigd. In het menu van de telefoon kun je het volume van de beltoon wijzigen en bovendien bepalen of het volume van de beltoon moet stijgen.

Voorwaarden/beperkingen

 • Een eigen beltoon kan alleen worden gebruikt op een FRITZ!Fon met kleurendisplay.
 • Op de FRITZ!Fon C4, C5, C6 en X6 kunnen vijf eigen beltonen worden geconfigureerd, op de C3 en de MT-F slechts één eigen beltoon. De beltoon moet de bestandsindeling MP3 hebben met een samplingrate van 16 kHz, 22,5 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz en ten minste 8 seconden lang zijn.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Versleuteling in FRITZ!Box inschakelen:

In de FRITZ!Box moet de DECT-versleuteling zijn ingeschakeld, anders zijn op de FRITZ!Fon een aantal beltonen niet beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de beltoon "Voice":

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel bij "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens één keer opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup > Restart").

2 Spraakbeltoon ("Voice Ringtone") in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij een FRITZ!Fon op de knop (Bewerken). De onderstaande instellingen gelden voor alle telefoons.
 4. Klik op het tabblad "Ring Tones".
 5. Schakel bij "Settings for Voice Ringtone" de mannelijke (male) of vrouwelijke (female) stem in.
 6. Als er bij de "Voice Ringtone" (spraakbeltoon) tegelijkertijd een beltoon te horen moet zijn, selecteer dan uit de vervolgkeuzelijst "Additional ringtone" de gewenste beltoon. Je kunt alleen de beltonen gebruiken die op de lijst staan. Andere beltonen, bijvoorbeeld eigen beltonen, kunnen niet met de "Voice Ringtone" (spraakbeltoon) worden gebruikt.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Eigen beltoon in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 4. Klik op het tabblad "Ring Tones".
 5. Klik op de knop "Add a ring tone".
 6. Klik op de knop "Bladeren" en selecteer de gewenste beltoon (MP3-bestand).
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Om ervoor te zorgen dat de telefoon deze beltoon gebruikt, moet je de beltoon als standaardbeltoon configureren in de telefoon (zie sectie "Standaardbeltoon instellen").

4 Beltoon in de telefoon configureren

Standaardbeltoon instellen

De telefoon gebruikt de standaardbeltoon bij alle oproepen waarvoor je in de gebruikersinterface de instelling "Handset setting", "Handset external ring" of "Handset internal ring" hebt geselecteerd.

 1. Druk op de telefoon op de toets "Menu".
 2. Blader tot het menu "Settings" en druk op "OK".
 3. "Audio" > "OK" > "Ring tone"
 4. Selecteer de gewenste beltoon.
 5. Druk op "OK" om de instelling op te slaan.

Beltoon "Voice" inschakelen

De telefoon gebruikt de beltoon "Voice" bij alle oproepen waarvoor je in de gebruikersinterface de instelling "Voice" hebt geselecteerd.

 1. Druk op de telefoon op de toets "Menu".
 2. Blader tot het menu "Settings" en druk op "OK".
 3. "Audio > OK"
 4. Schakel de optie "Speech ringing for external calls" in.

5 Verschillende beltonen voor inkomende telefoonnummers configureren

Als je telefoon op meerdere telefoonnummers reageert, kun je een verschillende beltoon configureren voor elk telefoonnummer. Zo zie je bij elke oproep meteen welk telefoonnummer de beller heeft gekozen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 4. Schakel de optie "React only to the following numbers" in.
 5. Bepaal op welke telefoonnummers de telefoon bij inkomende oproepen moet reageren.

  Opmerking:Nadat de beltonen zijn toegewezen, kun je de optie "React to all numbers" inschakelen.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 7. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 8. Klik op het tabblad "Ring Tones".
 9. Selecteer voor alle telefoonnummers de gewenste beltoon in de vervolgkeuzelijst.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 Beltonen toewijzen aan bepaalde telefoonboekvermeldingen

Om ervoor te zorgen dat je meteen ziet wie er belt bij een inkomende oproep, kun je op de telefoon speciale beltonen toewijzen aan afzonderlijke telefoonboekvermeldingen:

 1. Druk op de telefoon op de toets "Menu".
 2. Blader tot het menupunt "Telephone book" en druk op "OK".
 3. Blader tot de gewenste telefoonboekvermelding en druk op "OK".
 4. Blader tot de optie "Change" en druk op "OK".
 5. Selecteer onder "AVM ring tone" de huidige beltoon en druk op "OK".
 6. Selecteer de gewenste beltoon in de lijst en druk op "OK".
 7. Druk op "OK" om de instelling op te slaan.

7 Beltonen voor interne oproepen, belangrijke personen en de wekkerfunctie configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 4. Klik op het tabblad "Ring Tones".
 5. Selecteer de beltonen voor interne oproepen, belangrijke personen en de wekkerfunctie.

  Opmerking:Voor de wekkerfunctie kun je ook alle internetradiozenders selecteren, die je hebt geconfigureerd onder "Home Network > Media Server > Web radio".

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

8 Volume van beltoon instellen

 1. Druk op de telefoon op de toets "Menu".
 2. Blader tot het menu "Settings" en druk op "OK".
 3. "Audio" > "OK" > "Volume" > "OK" > "Ringer"
 4. Stel het gewenste volume in.
 5. Als het volume van de beltoon moet toenemen, selecteer je "Options" en vervolgens "increasing". Het volume van de beltoon neemt dan toe tot het gewenste volume is bereikt.